WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Piątek, 12 Styczeń 2018

11 stycznia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej, któremu przewodniczył Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga.

W trakcie posiedzenia dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej Andrzej Dębski przedstawił Radzie inicjatywę wdrożenia eksperymentu pedagogicznego polegającego na utworzeniu kierunku kształcenia w zawodzie nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – Technik spawalnictwa, która uzyskała pozytywną opinię Rady wyrażoną  stosowną uchwałą.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z informacją o stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz działalności PUP w Limanowej w 2017 r., którą przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej Marek Młynarczyk. Członkowie Rady zapoznali się również z informacją zawierającą wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu w 2017 r.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych programów oraz innych zadań fakultatywnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w 2018 roku.

Przedmiotem obrad Rady było również podjęcie uchwały w sprawie zmian w kryteriach realizacji aktywnych programów rynku pracy w 2018 r. przez PUP w Limanowej.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej wyrazili pozytywną opinię w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 154
Tagi : powiatowa rada rynku pracy limanowa, pup limanowa, urzad pracy limanowa, praca limanowa,