WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

Słopnice z nową infrastrukturą

Wtorek, 19 Grudzień 2017

W dniu 15 grudnia 2017 r. dokonano komisyjnego zakończenia procesu odbioru zadania powiatowego pn: „Przebudowa i rozbudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w m. Słopnice wraz z dojazdami ”, realizowanego przez Powiat Limanowski w partnerstwie z Gminą Słopnice.

W odbiorze końcowym uczestniczyli przedstawiciele Powiatu – Jan Więcek członek Zarządu Powiatu, Marek Urbański – Dyrektor PZD, przedstawiciele Gminy Słopnice –  Adam Sołtys wójt gminy Słopnice i Józef Wikar oraz przedstawiciele wykonawcy -  Maciej Szkarłat Prezes P.D.M. LIMDROG i Bartek Gryglak – właściciel ZBM.

Zakres zadania obejmował:

- przebudowę 3-ch obiektów mostowych (1 szt. w Słopnicach Dolnych, oraz 2 szt. w Słopnicach Górnych) z dostosowaniem nośności do obciążenia (40 ton) dla ruchu ciężkiego

- wykonanie nowych chodników o łącznej - dł. 476,15 mb tj. w Słopnicach Dolnych od domu handlowego LEWIATAN do zatoki autobusowej – str. L, oraz w Słopnicach Górnych rejon k/remizy OSP

- przebudowę istniejących chodników z położeniem nawierzchni z kostki i płyt granitowych – 1.210,0  mb  w Słopnicach Dolnych

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na dojazdach i obiektach mostowych o łącznej długości 1.317,40 mb

- wykonanie kablowego oświetlenia ulicznego  na odcinku 398 mb, 11 lamp oświetleniowych w Słopnicach Górnych  

Ogółem  wartość całkowita zadania wyniosła ponad 4 mln 962 tys. zł.


Wykonanie nin. zadania możliwe było dzięki pozyskanej przez Zarząd Powiatu Limanowskiego dotacji celowej budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej  w wysokości - 1mln 752 tys 500 zł., partnerstwie Gminy Słopnice poprzez dofinansowanie realizacji chodników i oświetlenia ulicznego w kwocie 689 tys.610 zł. oraz zabezpieczeniu pozostałego udziału finansowego przez Powiat w kwocie 
2 mln 519 tys. 964 zł.

Wykonawcami zadania były:  Przedsiębiorstwo  Drogowo-Mostowe  „LIMDROG”  Sp. z o.o. z  Limanowej oraz Zakład Budowy Mostów Gryglak Bartosz , Czachurski Andrzej s.c. z Klęczan.


 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 197
Tagi : gmina słopnice, powiat limanowski inwestycje, powiatowy zarząd dróg limanowa, pzd limanowa, starostwo limanowa, pzd starostwo limanowa,