WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Konkurs plastyczny pn. „Przyjaciele z lasów, pól i łąk” rozstrzygnięty!

Piątek, 01 Grudzień 2017

1 grudnia br. o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego pn. „Przyjaciele z lasów , pól i łąk". Organizatorem konkursu był Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu REMEDIUM w Tymbarku, a Honorowy Patronat sprawował Jan Puchała, Starosta Limanowski.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 188 uczestników w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz dorośli.

Po uroczystym przywitaniu zaproszonych gości przez Justynę Tokarczyk dyrektora Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczosci Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz  panią  Elżbietę Kawula, kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tymbarku, grupa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tymbarku zaprezentowała program artystyczny. 


 

Po części artystycznej nadszedł czas na wręczenie nagród, głos zabrała Elżbieta Zając-Zbrożek przewodnicząca Komisji Konkursowej – liczba uczestników przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Poziom konkursu był na tyle wysoki, że musieliśmy przyznać kilka dodatkowych nagród. Jesteśmy zachwyceni zdolnościami plastycznymi wszystkich artystów, którzy w powstanie swoich dzieł włożyli trud pracy i pełne serce.


 

Komisja konkursowa obradowała  w składzie:

 

1. Monika Nawalaniec- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

2. Katarzyna Dziadoń- przedstawiciel Firmy „ Joniec”

3. Katarzyna Bogacz- przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa

4. Elżbieta Zająć- Zbrożek- artysta rzeźbiarz

5. Elżbieta Kawula- Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tymbarku

 

Spośród  188 nadesłanych prac przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

 

W KATEGORII:  PRZEDSZKOLA:

I miejsce: Piotr Piszczek- „ Chatka Małego Skrzatka”

I miejsce ex aequo- Jan Pociecha- „ Chatka Małego Skrzatka”

II miejsce: Karolina Krzemińska- Parafialne Przedszkole Integracyjne w Tymbarku

III miejsce: Bartłomiej Plata- „ Chatka Małego Skrzatka”

Nagroda specjalna:

Radosław Opiela- Przedszkole Samorządowe w Tymbarku

 

W KATEGORII: SZKOŁY PODSTAWOWE:


I miejsce: Jarosław Pietrakiewicz- Szkoła Podstawowa w Kłodnem

II miejsce: Antoni Olchawa- Szkoła Podstawowa w Jaworznej

III miejsce: Michał Dudek- Szkoła Podstawowa w Pasierbcu

Wyróżnienia:

Zuzanna Kurek- Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej

Krzysztof Nowak- Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej

Nagroda specjalna:

Stanisław Sułkowski- Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach

 

W KATEGORII: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

I miejsce: Tomasz Gąsior
- Gimnazjum nr 3 w Limanowej, kl. IIIc

II miejsce: Mateusz Kokoszka-
Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

III miejsce: Grzegorz Pożycki-
Szkoła im. Władysława Reymonta w Pasierbcu

Wyróżnienia:

Katarzyna Zapała- Szkoła im. Władysława Reymonta w Pasierbcu

Adrian Duplak
- Szkoła im. Władysława Reymonta w Pasierbcu

Anita Kołacz- Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej

Nagrody specjalne:

Wiktoria Mysza- Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie- nagroda Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Damian Pasionek- Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Jaworznej- nagroda Prezesa Firmy „Joniec”

Magdalena Urban- Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie

Patryk Sobczak- Szkoła nr 3 w Limanowej

Dawid Stanisz
- Szkoła im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce

 

W KATEGORII: DOROŚLI:

I miejsce: Agnieszka Wrona-  Stowarzyszenie Remedium

II miejsce: Andrzej Jajeśnica-  StowarzyszenieRemedium

III miejsce: Marcin Drajewicz
- Stowarzyszenie im. Brata Alberta w Niedźwiedziu

Wyróżnienia:


Mateusz Pławecki-  Stowarzyszenie Remedium

Krystyna Młynarczyk-  Stowarzyszenie Remedium

Dawid Palacz-  Stowarzyszenie Remedium

Marian Kulig
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach

Maria Myśliwiec - Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej

Władysław Kurzeja- Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu

Daniel Sułkowski-  Stowarzyszenie Remedium

Nagrody specjalne:

Władysław Bielak-
Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej- nagroda Nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa

Mariusz Dębski-  Stowarzyszenie Remedium

 

 Na wernisaż wystawy pokonkursowej przybylii: Jan Puchała, Starosta Limanowski, Jan Legutko, Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa, Justyna Tokarczyk, dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości, Monika Nawalaniec, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Wanda Marek, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Katarzyna Dziadoń przedstawiciel Firmy "Joniec".

 


Wystawa prac, będzie prezentowana w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej do 31 grudnia 2017 r. .

 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 237
Tagi :