WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

W Starym Rybiu i Starej Wsi odebrano nowe chodniki

Czwartek, 30 Listopad 2017

Inwestycje zostały zakończone. 29 listopada przedstawiciele Powiatu Limanowskiego i Gminy Limanowa dokonali odbioru końcowego chodników wykonanych w ramach inicjatyw samorządowych w m. Stare Rybie w ciągu drogi pow. nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie - Rupniów oraz w m. Stara Wieś w ciągu drogi pow. 1609K Limanowa – Kamienica.

 

W odbiorze chodników uczestniczyli: Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski, Marek Urbański  Dyrektor PZD Limanowa, Janusz Liptak  Inspektor Nadzoru, Marian Mąka Z- ca Wójta Gminy Limanowa,  Stanisław Piegza Kierownik Wydziału Inwestycji oraz wykonawcy zadań WPPUH„JANDA” z Łostówki.

W ramach realizowanej inwestycji dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych z terenu powiatu wykonano ogółem 1656 mb. chodnika, w tym 807 mb w miejscowości Stara Wieś oraz 849 mb. w miejscowości Stare Rybie.


Całkowity koszt brutto w/w chodników wyniósł ponad 1 mln 360 101 zł. Wykonanie chodników realizowane było w partnerstwie z Gminą Limanowa, która partycypowała w kosztach realizacji tego zadania.

 Chodnik w m. Stare Rybie w ciągu drogi pow. nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie - Rupniów
 Chodnik w m. Stara Wieś w ciągu drogi pow. 1609K Limanowa – Kamienica 

 

Autor : K.Syjud/ WPPiP
Wyświetleń : 232
Tagi :