WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Niepubliczne Centrum Edukacji w Limanowej zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe

Piątek, 24 Listopad 2017

Studia podyplomowe na kierunku Turystyka i Rekreacja przygotowują absolwentów do pracy w szeroko rozumianym biznesie turystycznym, hotelarskim, gastronomicznym i agroturystycznym. Absolwenci będą przygotowani do pracy w centrach obsługi ruchu turystycznego, biurach podróży, ośrodkach sportowo - rekreacyjnych oraz regionalnych instytucjach wspierających rozwój turystyki.

Mogą także znaleźć zatrudnienie w ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, centrach wystawienniczo - targowych. Studia przygotowują także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej związanej z branżą turystyczną. Absolwent wprowadzony jest także w zagadnienia zarządzania i finansowania przedsiębiorstw turystycznych oraz kreowania produktu turystycznego. Integralną częścią toku studiów jest program stażu, podczas którego student praktycznie wykorzystuje zdobytą wiedzę. Staże odbywają się w jednostkach bezpośrednio związanych z obsługą ruchu turystycznego, dysponujących komputerowymi systemami rezerwacji, realizujących zadania w zakresie promocji turystycznej, zarządzania atrakcjami turystycznymi oraz w jednostkach organizujących rekreację i odnowę psychosomatyczną.

Proponowane specjalności:


•    Ekonomika i zarządzanie turystyką;
•    Obsługa ruchu turystycznego z logistyką;
    Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii;
    Turystyka międzynarodowa;
    Agroturystyka i turystyka zdrowotna;
 

Przykłady modułów realizowanych w toku studiów:
    Zarządzanie potencjałem ludzkim w gospodarce turystycznej;
•    Lokalny i regionalny produkt turystyczny;
•    Zrządzanie jakością usług turystycznych;
•    Strategia promocji usług hotelarskich i gastronomicznych;
•    Praktyczne aspekty realizacji imprez turystycznych;
    Organizacja finansów przedsiębiorstw turystycznych;
 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 56
Tagi :