WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Zapraszamy do konkursu„EKOLOGICZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

Czwartek, 23 Listopad 2017

Powiat Limanowski zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz organizacje pozarządowe w tym grupy senioralne z terenu powiatu limanowskiego do udziału w konkursie na przygotowanie ekologicznego stroika bożonarodzeniowego.

Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół, organizacji pozarządowych  w tym grup senioralnych z terenu Powiatu Limanowskiego. Stroik bożonarodzeniowy powinien być wykonany z naturalnych materiałów. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niewystawianymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. W konkursie jedna osoba może złożyć tylko jeden stroik. Z danej szkoły lub stowarzyszenia może być maksymalnie 5 jednoosobowych zgłoszeń.

Prace w konkursie będą ocenianie w 4 kategoriach wiekowych:

I.    Dzieci w wieku szkół podstawowych klasy 1 do 3,
II.    Dzieci w wieku szkół podstawowych klasy 4 do 7, oraz 2 i 3 gimnazjum,
III.    Młodzież szkół średnich z terenu powiatu limanowskiego,
IV.   Przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym grupy senioralne z terenu powiatu limanowskiego.

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne, Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości.

Stroik oraz formularz należy składać do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 12.00. w Powiatowym Centrum Ekologicznym, działającym w ramach Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 227 II piętro budynek B Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 15 grudnia.

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zapraszamy do udziału!

Autor : J.Zawada/WPPiP
Wyświetleń : 398
Tagi :