WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Dwa wnioski Powiatu Limanowskiego na wstępnej liście rankingowej MUW

Czwartek, 23 Listopad 2017

Na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie - edycja 2017/2018, zamieszczonej na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 13 listopada br., znalazły się m.in. dwa wnioski dotyczące przebudowy dróg powiatowych w powiecie limanowskim.

13 listopada br. zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Wojewoda Małopolski ogłosił wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie – edycja 2017- 2018 w województwie małopolskim.

Na liście znalazły się 72 wnioski: 46 – gminne i 26 –powiatowe. Wśród zamieszczonych dwa wnioski zostały złożone przez Powiat Limanowski.

Na pierwszym miejscu listy rankingowej drogi powiatowe - znalazł się wniosek dotyczący przebudowy drogi nr 1609 K Limanowa – Kamienica w miejscowości Zalesie w km 13+525,00 – 16+057,47, natomiast na miejscu czwartym wniosek przebudowa drogi nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 7+929,40 – 8+951,85 w m. Jodłownik oraz w km 13+947,10 – 14+ 795,80 w m. Wilkowisko. Szacuje się, że wysokość wnioskowanego dofinansowania z MUW może wynosić około 5 mln złotych  (co stanowi 50 % wydatków kwalifikowanych).


Zaznaczamy - to dopiero wstępna lista rankingowa, do której, do dnia 20 listopada wnioskodawcy mogli wnosić zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję. Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie zatwierdzona i ogłoszona przez Pana Wojewodę w dniu 31 grudnia.
 

Autor : K.Syjud/ WPPiP
Wyświetleń : 142
Tagi :