WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wtorek, 21 Listopad 2017

 

Z okazji
Dnia  Pracownika Socjalnego

przyjmijcie Państwo podziękowania za Waszą pracę - trudną, odpowiedzialną, wymagającą ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu oraz najserdeczniejsze życzenia, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka.

 

 W imieniu
Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego
życzenia sładają

 

 
Jan Puchała
Starosta Limanowski

Mieczysław Uryga
Wicestarosta Limanowski

Tomasz Krupiński
Przewodniczacy Rady Powiatu Limanowskiego
 

 

Głównym celem pomocy społecznej, a tym samym pracy socjalnej jest pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych tym osobom, które nie są w stanie same ich pokonać. W związku z tym pracownik socjalny, aby kompleksowo pomóc swoim podopiecznym powinien posiadać wiedzę z bardzo wielu dziedzin m.in. socjologii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa czy ekonomii, ale najważniejsze jest serce, które pracownicy socjalni wkładają w swoją pracę.

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 126
Tagi :