WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Jubileusz 150-lecia Powiatu Limanowskiego

Czwartek, 16 Listopad 2017

12 listopada 2017r. w Szczyrzyckim Gościńcu św. Benedykta odbyły się uroczystości związane z obchodami 150-lecia istnienia Powiatu Limanowskiego jako jednostki terytorialnej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Wszystkich gości witał gospodarz wydarzenia - Jan Puchała Starosta Limanowski. - O ile współczesny powiat limanowski utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej, to zagłębiając się w jego historię, należy zwrócić uwagę, iż Powiat Limanowski powstał w 1867 roku w ramach ówczesnej reformy państwa, z połączenia dwóch istniejących wcześniej powiatów „sądowych” - limanowskiego i tymbarskiego. Obejmował on wtedy około 945 kilometrów kwadratowych powierzchni i był jednym z najuboższych w Galicji Zachodniej. Ja natomiast, chciałbym dziś podkreślić, że Powiat limanowski zawsze bogaty był w piękno naturalne, historię, tradycje, ale przede wszystkim w niezwykłych ludzi - mówił Jan Puchała.

- To dla mnie wielki zaszczyt i powód do dumy, że jako Starosta Limanowski trzech Kadencji Rady Powiatu, bezpośrednio uczestniczyłem w rozwoju naszej samorządowej społeczności, historycznych inwestycji oraz dynamicznego rozwoju powiatu limanowskiego z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Uważam to za jeden z naszych największych sukcesów. Podejmowane działania wraz z samorządami tworzącymi powiatową wspólnotę, pozwalają mi dzisiaj z dumą prezentować dorobek ostatniego czasu i z optymizmem spoglądać w przyszłość. (…) Ale Powiat Limanowski ma nieustanne marzenia i dąży do ich realizacji w sposób systematyczny i przemyślany, poprzez długofalowe strategie rozwoju, które tworzymy w oparciu o potrzeby naszych mieszkańców. Tym bardziej, że pojawia się nowa, kolejna perspektywa dla Powiatu Limanowskiego w związku z planami budowy linii kolejowej „Podłęże – Piekiełko”. Ta inwestycja da nam szansę na największy rozwój turystyczny i gospodarczy regionu. Uważam, że jest to przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Dlatego powinniśmy wszyscy jednym głosem lobbować tą inwestycji.

Na koniec swojego przemówienia, Starosta Limanowski zwrócił się do wszystkich zaangażowanych w rozwój Powiatu Limanowskiego. Stąd też za dotychczasowe osiągnięcia dla Powiatu podziękował parlamentarzystom i władzom województwa małopolskiego poprzednich kadencji oraz obecnym na czele z Wiceministrem Finansów, Posłem Ziemi Limanowskiej - Wiesławem Janczykiem, Józefem Leśniakiem oraz senatorem Janem Hamerskim oraz przedstawicielom władz wojewódzkich: Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi, Marszałkowi Jackowi Krupie, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej, Marszałkowi Leszkowi Zegzdzie oraz Radnemu Województwa Małopolskiego Grzegorzowi Biedroniowi. Podziękował również wójtom, burmistrzom i radom poszczególnych gmin, a także sołtysom z terenu Powiatu Limanowskiego za współpracę i poczucie współodpowiedzialności przy realizowanych inwestycjach. Byłym i obecnym biskupom, proboszczom, dziekanom i duchownym poszczególnych parafii, druhom strażakom, wszystkim służbom i inspekcjom z terenu Powiatu Limanowskiego oraz organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom. Dziękował również Starostom, Zarządom i Radom Powiatu Limanowskiego wszystkich kadencji. Na końcu podziękował dyrektorom i pracownikom Starostwa Powiatowego w Limanowej i podległym jednostkom. Ze szczególną wdzięcznością Jan Puchała zwrócił się jednak w kierunku mieszkańców powiatu limanowskiego, gdyż jak powiedział to w ludziach drzemie potencjał, wsparty pracowitością i zaangażowaniem, którzy swoim działaniem przyczynili się i nadal przyczyniają do rozwoju powiatu.


Następnie głos zabrał współgospodarz wydarzenia - Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego. - Dzisiejsza uroczystość - obchody Jubileuszu 150-lecia Powiatu limanowskiego – to doskonała okazja, abyśmy wszyscy, dla których ważna jest przyszłość samorządu, pokazali jedność i podkreśli jak dużą wagę ma prawo stanowienia o losach naszej wspólnoty lokalnej. Jest też okazją do wspólnego przypomnienia i utrwalenia wydarzenia oraz wybitnych ludzi, którzy stworzyli dzisiejszy obraz Powiatu Limanowskiego - mówił Tomasz Krupiński. - Zdajemy sobie sprawę, że na przestrzeni tych 150 lat, nasze tereny były areną wielu potyczek oraz bitew o wolność; o prawo stanowienia o sobie i swojej Ojczyźnie. Ich śladem są przydrożne krzyże i mogiły. Nasi przodkowie występowali przeciwko okupantowi, który próbował odebrać im tożsamość. Dzięki nim, jako społeczeństwo zachowaliśmy swoją podmiotowość, niezależnie od rządzących oraz bez względu na to, jaki panował system polityczny. Interesy wspólne uznane zostały za nadrzędne, a zwierzchnia władza narodu za niepodważalną i wymagającą ochrony. (…) Miejsce dzisiejszej uroczystości nie zostało wybrane przypadkowo – bowiem w XVI wieku to właśnie Szczyrzyc był siedzibą dużego powiatu, sięgającego aż po Wisłę, w którym znalazły się takie miejscowości jak Tyniec, Wieliczkę, Bochnię, Wiśnicz, Dobczyce, Myślenice, Jordanów, Lanckoronę i Tymbark. Powiat ten został zlikwidowany w czasie zaborów.


Podczas uroczystości głos zabrał także Wiesław Janczyk Wiceminister Finansów. - Wspólnota lokalna ma swoje spoiwa. Nasz Region od pokoleń bogaty był i jest w pracowitych, wyjątkowych i dumnych ludzi, bo to oni kształtowali i kształtują ten powiat. - podkreślał wiceminister. - Ale to także inwestycje, które zrealizowali nasi poprzednicy i które kontynuuje obecny samorząd. Limanowszczyzna jest dziś w wiarygodny sposób reprezentowana i kreowana.

Następnie o bogatej i okresami burzliwej historii Powiatu Limanowskiego opowiedział wszystkim  Sylwester Rękas - autor monografii Powiatu Limanowskiego pn. "Limanowszczyzna dobrze rządzony powiat”.
 

Mateusz Pietrzak z Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczosci - prowadzący uroczystość - przybliżył sylwetki osób, które otrzymały najwyższe odznaczenie nadawane przez Radę Powiatu Limanowskiego po 1999 r., czyli Honorowy Medal Powiatu Limanowskiego oraz tytuł Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego. A są nimi: bp Andrzej Jeż, Justyna Kowalczyk, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś oraz Stanisław Gągała.

Medal jest wyrazem podziękowania i uznania Powiatu Limanowskiego dla szczególnych zasług osób nim wyróżnionych. Przyznawany jest w drodze Uchwały Rady - Za zasługi dla Powiatu Limanowskiego, po uzyskaniu opinii Konwentu Medalu.

 

Następnie zaprezentowano sylwetki osób, które wyróżniły się swoją działalnością na rzecz powiatu limanowskiego po 1999 r. czyli po reformie administracyjnej. Wspomniano zatem: ks. Jana Bukowca, ks. Józefa Porębę, ks. Józefa Waśniowskiego, ks. Tadeusza Piwowarskiego, Jana Kubowicza, dr medycyny Józefa Hubera, lek. med. Tomasza Krupińskiego, Eugeniusza Bogacza, Kazimierza Dziadonia, Jana Wątrobę, Ryszarda Kulmę, Czesławę Rzadkosz i Wiesława Janczyka.

Zaproszeni goście mogli zapoznać się także z informacjami dotyczacymi radnych powiatowych oraz starostów Powiatu Limanowskiego po reformie administracyjnej  z 1999 r. z I, II, III, IV, V kadencji.

Przypomniano także o licznych wyróżnieniach przyznanych Powiatowi Limanowskiemu, jakie w ostatnich latach otrzymał. Otóż w 2012 r, w rankingu Powiatów i Gmin w Polsce – Powiat Limanowski otrzymał tytułu: Super Powiat roku 2011. Natomiast Związek Powiatów Polskich, wyróżnił Powiat Limanowski tytułem: „Lider wśród liderów”, doceniając działania samorządu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Natomiast w roku 2012 starosta limanowski Jan Puchała został wybrany Człowiekiem Roku Polskiego Samorządu, a Powiat Limanowski uznany został za Najlepiej Zarządzany Powiat w Polsce. To najwyższe wyróżnienie w konkursie, organizowanym przez Niezależny Instytut Ekonomiczny Centrum im. Adama Smitha w Warszawie.

Na zakończenie uroczystego jubileuszu odbył się koncert pt. ”Wolna - Niepodległa” w wykonaniu tenora Bogusława Morki wraz z orkiestrą kameralną.

Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP -  Wiesław Janczyk, dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm RP - Józefa Leśniaka, Senator RP - Jan Hamerski, Członek Zarządu Sejmiku Województwa Małopolskiego - Leszek Zegzda, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszula Nowogórska, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego - Grzegorz Biedroń, Starosta Limanowski Jan Puchała, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego - Tomasz Krupiński, Wicestarosta Limanowski - Mieczysław Uryga, Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego w osobach: Agata Zięba, Jan Więcek i Wojciech Włodarczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego w osobach:  Franciszek Dziedzina, Marek Czeczótka, Sekretarz Powiatu Limanowskiego - Andrzej Matlęga, Skarbnik Powiatu - Elżbieta Nastałek, radni powiatu limanowskiego wszystkich kadencji, a także Prokurator Rejonowy w Limanowej - Mirosław Kazana, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej - Beata Orzeł-Ligęza, Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej - bryg. Janusz Kurzeja, wójtowie, burmistrzowie poszczególnych miast i gmin z terenu Powiatu Limanowskiego, dyrektorzy jednostek powiatu, przedstawiciele instytucji z terenu powiatu limanowskiego.
 

Autor : WPPiP
Wyświetleń : 211
Tagi :