WIADOMOŚCI - Bezpieczeństwowróć do listy wiadomości

Przeciw przemocy w Powiecie Limanowskim

Wtorek, 14 Listopad 2017

14 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyła się konferencja pn. „Razem przeciw przemocy – współpraca międzyinstytucjonalna w Powiecie Limanowskim” organizowana w ramach kampanii „Razem przeciw przemocy!”. Organizatorami spotkania byli Powiat Limanowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, a współorganizatorami Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Sąd Rejonowy w Limanowej oraz Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. W wydarzeniu udział wziął m.in. Jan Puchała Starosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Monika Nawalaniec Dyrektor limanowskiego PCPR, Justyna Tokarczyk Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości.

 

 

- Dzisiejsza konferencja poświęcona jest problematyce zjawiska przemocy występującej na terenie Powiatu Limanowskiego i jest okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy - mówił Jan Puchała Starosta Limanowski. -  Pozwoli ona na zwiększenie zaangażowania instytucji w inicjatywy prowadzone w związku z problemem zapobiegania przemocy oraz podniesieniem jakości pracy służb w tym zakresie.

Podczas spotkania wręczono nagrody oraz wyróżnienia w konkursie informatycznym pn. „INTERNET  czy naprawdę jest niebezpieczny?” adresowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego. Na konkurs wpłynęły sześćdziesiąt dwie prace uczniów z 15 szkół podstawowych i 2 szkół średnich z terenu Powiatu Limanowskiego.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami, organizatorzy konkursu przyznali nagrody i wyróżnienia. Nagrody wręczał Jan Puchała Starosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego wraz z Moniką Nawalaniec dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Nagrodzono:
- I miejsce Martyna Załubska z klasy 5 i Julia Wrona z klasy 4  Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Laskowej
- II miejsce Jakub Wasilewski z klasy 6 i Igor Wasilewski z klasy 4 Zespoły Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej
- III miejsce Kamil Pulit z klasy 6 Szkoły Podstawowej w Wysokim.

Wyróżnienie w kategorii szkoła podstawowa przyznano:
- Róży Knapczyk i Zofii Sulima z klasy 7 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Dobrej
- Izabeli Pachut z klasy 7 z Zespołu Szkolno-Przedszkolengo nr 4 w Limanowej
- Joannie Bieleckiej z klasy 5 z Zespołu Szkolno-Przeszkolengo w Laskowej
- Jowicie Potaczek z klasy 7 Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie
- Jakubowi Gawron z klasy 7 z Szkoły podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie

Nagrodzono:

- I miejsce przyznano Natalii Napora i Karolinie Wielowskiej z klasy 3 Gimnazjum z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie
- II miejsce przyznano Małgorzacie Bień i Emilii Smoter z klasy 3 Gimnazjum w Szkole Podstawowej im. im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowisku
- III miejsce przyznano Michałowi Witkowiskiemu, Patrykowi Bieda, Erykowi Stańdo z klasy 3 Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej

Wyróżnienie w kategorii Gimnazjum przyznano:
- Wiktorii Lasek z klasy II Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie
- Bartłomiejowi Smaga, Marcinowi Janek, Pawłowi Toporkiewiczowi z klasy 3 Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowisku

W kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna przyznano nagrody za I i II miejsce:
- I miejsce Karolina Hołub i Aneta Frys z II klasy szkoły zawodowej z Hufca Pracy w Limanowej
- II miejsce Aneta Kordeczka i Karolina Kowalska z klasy II technikum hotelarskiego w Zespole Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej.   

- Wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za wzięcie udziału w konkursie informatycznym i zachęcamy do udziału w kolejnych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej konkursach o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie - mówiła Monika Nawalaniec dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

W dalszej części spotkania asp. szt. Piotr Frys kierownik rewiru dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej w swoim wystąpieniu pn. „Realizacja działań przez Policję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przedstawił zjawisko przemocy w kontekście prowadzonych działań.

Następnie Joanna Rawska-Pietrzkiewicz Sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej wygłosiła wykład pn. „Wgląd w sytuację rodziny przez Sąd Opiekuńczy”, w którym przedstawiła działania prowadzone przez Sąd w sprawach rodzinnych, a także opowiedziała o roli kuratora sądowego w procesie pomocy rodzinie.

Beata Ciesielczyk Kierownik Zespołu Kuratorów do spraw rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Limanowej przedstawiła wykład pn. „Rola kuratora sądowego w planie pomocy dziecku i rodzinie”.

Po przerwie, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej na czele z dyrektorem Czesławem Baranieckim, przedstawili swoją ofertę ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez Ośrodek w związku z występującym zjawiskiem przemocy w rodzinie. Ofertę omówiły Katarzyna Pazgan i Joanna Smoleń.

Na zakończenie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ – pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie” z udziałem podinspektora Krzysztofa Chechlińskiego, pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. W trakcie debaty poruszono kwestie roli służb w tym pracowników socjalnych w procedurze odbierania dziecka z rodziny w trybie interwencyjnym czy jak rozwiązać problem braku udziału dzielnicowych w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Omówiono też, czy funkcjonariusze Policji mają obowiązek wszcząć procedurę Niebieskiej Karty w sytuacji, gdy osoba ma kilka wszczętych procedur naraz oraz dlaczego współpraca z kuratorami i sądem jest jednostronna. Na zakończenie wspomniano kiedy sąd nakazuje współpracę z rodziną, która deklaruje chęć współdziałania, jednak w praktyce nie podejmuje żadnych działań lub wręcz jest im niechętna, przez co współpraca jest niemożliwa.

Konferencję poprowadził Mateusz Pietrzak z Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 657
Tagi :