WIADOMOŚCI - Bezpieczeństwowróć do listy wiadomości

Powiat Limanowski przygotowany na akcję „Zima”

Środa, 18 Październik 2017

 

W dniu 17 października 2017 r. Starosta Limanowski Pan Jan Puchała zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym celem spotkania było omówienie stopnia przygotowania powiatu do funkcjonowania w potencjalnie ekstremalnych warunkach zimowych w okresie zimy 2017/18 (katastrofalne opady śniegu i długotrwałe utrzymywanie się niskich temperatur) pod kątem zminimalizowania ewentualnych skutków długotrwałego wystąpienia niskich temperatur i obfitych (katastrofalnych) opadów śniegu.

W trakcie posiedzenia omówiono zagadnienia dotyczące m.in. organizacji zimowego utrzymania dróg, węzłów komunikacyjnych oraz ochrony mostów (wojewódzkich, powiatowych).

Na temat zabezpieczenia ludności, obiektów użyteczności publicznej w energię elektryczn i gaz ziemny, mówił zaproszony na posiedzenie przedstawiciel firmy Tauron Dystrybucja SA, Polska Spółka Gazownictwa. Omówił on również przedsię­wzięcia, które mają na celu przeciwdziałać przerwom w dostawach prądu wywołanych anomaliami pogo­dowymi.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej wskazał, iż w okresie zimowym zostaną przeprowadzone kontrole obiektów budowlanych, w szczególności budynków wielkopowierzchniowych, pod kątem wyeliminowania zagrożeń katastrofami budowlanymi, które mogą być spowodowane zaleganiem na dachach tych obiektów śniegu i lodu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomniał o spoczywającym na właścicielach i zarządcach budynków obowiązku odśnieżania dachów, usuwaniu nawisów śnieżnych, lodowych sopli, a także systematycznego przeprowadzania kontroli drożności kominów i szczelności instalacji gazowej.

Podczas posiedzenia omówiono stan przygotowania i działań służb sanitarno- epidemiologicznych i weterynaryjnych w okresie zimowym, a także funkcjonowania i organizacji działań Straży Pożarnej, Policji we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za organizację pomocy medycznej, społecznej; sprawdzania miejsc przebywania osób bezdomnych.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele firmy Tauron Dystrybucja SA, Polska Spółka Gazownictwa.

Jak poinformował z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Dariusz Jeż: Uczestnicy posiedzenia potwierdzili gotowość oraz należyte przygotowanie do działania podległych służb do realizacji zadań w trudnych warunkach zimowych oraz zabezpieczenie funkcjonowania mieszkańców powiatu limanowskiego w razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych w okresie zimowym.

Autor : J.Tokarczyk/Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 134
Tagi :