WIADOMOŚCI - Bezpieczeństwowróć do listy wiadomości

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu lokalnego zaopatrującego szkołę podstawową w Jastrzębiu z dnia 10 października 2017r.

Wtorek, 10 Październik 2017

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu lokalnego zaopatrującego Szkołę Podstawową w Jastrzębiu – nr analizy 1785/Z/2017, pobranej w dniu 6.10.2017r. przez przedstawiciela Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu lokalnego zaopatrującego Szkołę Podstawową w Jastrzębiu określony decyzją nr 19/17 z dnia 29.09.2017r. znak NHK-HI-431-30/17.
 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 38
Tagi :