WIADOMOŚCI - Bezpieczeństwowróć do listy wiadomości

Powiatowe ćwiczenia pod kryptonimem "TYMBARK 2017"

Czwartek, 05 Październik 2017

4 października o godz. 15.05, dyżurny PSP w Limanowej otrzymał zgłoszenie z firmy MWS SP. Z O.O. SP.K. w Tymbarku, że w jednej z hal magazynowych na skutek wywrócenia się wózka widłowego doszło do rozszczelnienia się instalacji LPG zasilającej go, a następnie do wybuchu. Powstały pożar zaczął się gwałtownie rozprzestrzeniać! Pracownicy firmy rozpoczęli próbę ugaszenia ognia przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w hali, jednak czynności te nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Jedna osoba z poparzeniami została ewakuowana na zewnątrz hali.

W ten sposób w godzinach popołudniowych, 4 października br. w miejscowości Tymbark rozpoczęto ćwiczenia pod kryptonimem "TYMBARK 2017". Organizatorami wydarzenia byli: Powiat Limanowski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Grupa Maspex Sp. z o.o. SP. K. Tymbark oraz Gmina Tymbark. 

W ramach przeprowadzenia ćwiczenia zarządzania kryzysowego, na polecenie Jana Puchały Starosty Limanowskiego, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, o godzinie 14:00 zwołane zostało posiedzenie, w którym uczestniczyli Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Komisja Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego. Otwarcia dokonał Zygmunt Biedroński - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, który przekazał informacje dotyczące zaplanowania i przeprowadzenia ćwiczeń. Ponadto, zapoznał zebranych ze sprawami organizacyjnymi w ramach podejmowanych działań.

Tegoroczne ćwiczenia miały na celu doskonalenie systemów kierowania starosty limanowskiego poprzez współdziałanie z instytucjami i jednostkami działającymi na terenie powiatu limanowskiego. Sprawdzono także obieg informacji pomiędzy służbami współdziałającymi i określono działania na szczeblu powiatowym w sytuacji wystąpienia zagrożenia na znacznym obszarze.

Podczas przeprowadzonej akcji ratowniczej, dopracowano umiejętności organizacji i prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzeń wymagających ewakuacji osób poza strefę zagrożenia oraz udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

- Po otrzymaniu zgłoszenia, dyżurny SKKP kieruje do działań w pierwszej kolejności zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG z terenu gminy Tymbark, zastęp OSP Łososina Górna i OSP Limanowa oraz zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Limanowej - relacjonuje Tomasz Pawlik, z-ca komendanta PSP Limanowa. - Dojeżdżające na miejsce zdarzenia jednostki przekazały informację, iż pożar obejmuje halę magazynową prefabrykatów i podejmują działania ratownicze, jednocześnie informując, że pożar się rozprzestrzenia a siły i środki są niewystarczające.

Powiatowe stanowisko kierowania w Limanowej dysponuje do działań kolejne zastępy OSP z KSRG z terenu powiatu limanowskiego. Następnie kierownik zmiany przekazuje ratownikom informację, że wśród ewakuowanych z zagrożonego terenu pracowników, brakuje osoby która prowadziła prace konserwacyjne na wieży o wysokości 25 m, zlokalizowanej obok budynku oczyszczalni, gdzie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że osoba ta nadal znajduje się na wieży.

- Ze względu na specyfikę działań ratowniczych podjęto decyzję o wprowadzeniu do działań ratowników wysokościowych SGRW Limanowa - mówi Zygmunt Biedroński, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. - Po ich przybyciu na miejsce zdarzenia, KDR przydzielił im do pomocy 1 zastęp OSP i wydzielił w tym miejscu III odcinek bojowy.

W wyniku przeprowadzonej przez Sztab analizy, zgodnie z procedurami zadysponowano najbliższe jednostki tj. OSP Tymbark oraz OSP Kamienica. Po przybyciu na miejsce plutonu ratowniczo-gaśniczego „NOWY SĄCZ” i wzmocnieniu potencjału SiŚ WOO przez zadysponowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych jednostek OSP KSRG z terenu powiatu, podjęto decyzję o utworzeniu kolejnego odcinka bojowego i przeprowadzeniu natarcia okrążającego, mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru. KDR podjął także decyzję o utworzeniu kolejnego - IV odcinka bojowego i przeprowadzenia natarcia okrążającego mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i stworzenia warunków do likwidacji pożaru na hali.

Ostatecznie po godzinie 18:30 pożar został opanowany.

 

Ćwiczeniom przyglądali się m.in. Tomasz Pawlik - z-ca komendanta PSP Limanowa, Andrzej Jurowicz - naczelnik Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych KP  PSP Limanowa i Zygmunt Biedroński - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich oraz członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tymbarku, przedstawiciele Grupy Maspex Wadowice – Sp.  Z o.o. w Tymbarku, Komenda Powiatowa PSP w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, MUW Kraków, WKU Nowy Sącz oraz pracownicy miast i gmin z terenu powiatu limanowskiego realizujący zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń dokonali: Tomasz Pawlik z-ca komendanta KP PSP w Limanowej, który w krótki sposób przedstawił przebieg przeprowadzonej akcji oraz Krzysztof Celusta inspektor WBZK MUW w Krakowie, który pozytywnie wyraził się o organizacji i przeprowadzonych ćwiczeniach.

Na zakończenie Zygmunt Biedroński - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w imieniu Starosty Limanowskiego podziękował wszystkim uczestnikom za organizację, udział i zaangażowanie w powiatowe ćwiczenia.

Autor : Wydział Projektów, Promocji i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 73
Tagi :