WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Partnerzy projektu spotkali się w sprawie realizacji tras rowerowych w Powiecie Limanowskim

Wtorek, 03 Październik 2017

W dniu 2 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie z Partnerami projektu realizowanego przez Powiat Limanowski pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”.

Spotkanie otworzył Jan Puchała Starosta Limanowski dziękując wszystkim Partnerom projektu za wspólną pracę na rzecz pozyskania środków na realizację tras wielofunkcyjnych w Powiecie Limanowskim.

 


Następnie Paweł Tokarczyk Zastępca Dyrektora Wydziału Projektów, Promocji i Przedsiębiorczości omówił kolejne etapy prac do wykonania przez Partnerów i Powiat przed podpisaniem umowy z Województwem Małopolskim. Na spotkaniu wyznaczono osoby do merytorycznej realizacji inwestycji, omówiono najpilniejsze tematy związane z przygotowaniem dokumentacji i realizacją inwestycji.


W spotkaniu uczestniczyli:  Mieczysław Uryga Wicestarosta, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Andrzej Matlęga Sekretarz Powiatu Limanowskiego, Elżbieta Nastałek Skarbnik Powiatu Limanowskiego, Justyna Tokarczyk Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości, Władysław Sadowski Wójt Gminy Kamienica oraz  przedstawiciele gmin partnerskich tj. Gmin Słopnice, Limanowa oraz Miasta Limanowa.Dla przypomnienia:

Projekt zakłada realizację nowych tras rowerowych i szlaków pieszych o długości 24,555 km oraz odnowienie istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie na odcinku 16,333 km. W ramach projektu powstaną miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne, parkingi w Gminach Słopnice, Kamienica, Mieście Limanowa oraz w Gminie Limanowa, które zostaną wyposażone w altany / wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Ponadto planowane są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup 20 audioprzewodników do istniejących wypożyczalni na trasach wokół Góry Mogielica. Aby monitorować ruch turystycznych na powstałych trasach planowany jest także montaż innowacyjnych pętli do pomiaru ruchu turystycznego w miejscowościach Kamienica, Limanowa, Stara Wieś oraz Słopnice.

Wartość projektu to 6 mln. 057 tys. 900 zł.
Poziom dofinansowania 3 mln. 736 tys. 638 zł
(tj. 65%).


Projekt będzie promowany za pośrednictwem wyprodukowanych materiałów promocyjnych map turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi oraz przewodników turystycznych w nakładzie po 5 tys. sztuk.

Powstanie także portal informacyjny oraz aplikacja na system Android i iOS prezentująca nowopowstałe szlaki turystyczne.Włączenie objętych projektem szlaków do sieci głównych tras rowerowych zaprojektowanych w „Koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w Województwie Małopolskim” wystąpi w miejscowości Tylmanowa pośrednio przez istniejące trasy w Gminie Ochotnica – połączenie z trasą główną VeloDunajec. Trasy prowadzą przez obszary atrakcyjne przyrodniczo i miejsca o dużym potencjale turystycznym. Dlatego też wszystkie szlaki objęte projektem przewidują udostępnienie ciekawej oferty turystycznej na trasie lub w niedużej odległości od niej (np. możliwość zobaczenia zabytków, miejsc historycznych, militarnych, obszarów cennych przyrodniczo, drewnianych kościółków itp.).

 

 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 326
Tagi :