WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Sprostowanie do treści artykułu opublikowanego na portalu Limanowa.in

Środa, 13 Wrzesień 2017

W związku z odmową przyjęcia wniosku o publikacje sprostowania w dniu wczorajszym tj. 12.09.2017r. w siedzibie redakcji Portalu Limanowa.in, poniżej publikujemy treść sprostowania do artykułu opatrzonego tytułem: „Projektanci: zmiany w konstrukcji zagrażają bezpieczeństwu. Kontrola PINB”.

„Niezwłocznie po otrzymaniu pisma od projektantów dla inwestycji „Budowa Centrum rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej” inwestor podjął działania zmierzające do wyjaśnienia różnic stwierdzonych przez projektantów pomiędzy stanem istniejącym, a założeniami projektowymi na poziomie kondygnacji poddasza. Zwrócono się do wykonawcy, jak i do inspektora nadzoru inwestorskiego o wyjaśnienie w/w okoliczności. Wykonawca w odpowiedzi na powyższe składając pisemne oświadczenie, jeszcze w tym samym dniu wyjaśnił przyczyny wprowadzanych zmian, wskazał na zastosowanie innych rozwiązań i zobowiązał się przesłać niezbędne dokumenty w tym zakresie do akceptacji autora projektu. Jednocześnie Wykonawca oświadczył, iż powyższa zmiana „jest nieistotnym odstąpieniem od dokumentacji projektowej”. Niezależnie od powyższego do złożenia wyjaśnień jak i nadzorowania całego procesu dotyczącego wprowadzania wyżej wymienionych zmian rozwiązań konstrukcyjnych został zobowiązany przez inwestora także inspektor nadzoru inwestorskiego, który jednak mimo kierowanych wezwań w tym przedmiocie nie wywiązał się z obowiązków nałożonych przez inwestora. Ostatecznie, projektanci mimo zgłoszenia skierowanego do PINB potwierdzili, iż wprowadzone zmiany stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, co znalazło też odzwierciedlenie w dokumentacji złożonej przez Wykonawcę, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Limanowej.”

SKAN dokumentów przesłanych do Portalu Limanowa.in.
Kliknij TUTAJ
 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 340
Tagi :