WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Inauguracje nowego roku szkolnego w szkołach powiatowych

Poniedziałek, 04 Wrzesień 2017

Nowy rok szkolny 2017 / 2018 to pierwszy rok wdrażania reformy edukacji, która likwiduje gimnazja i wydłuża naukę w podstawówce o dwa lata. W uroczystościach w szkołach powiatowych udział wzięli Jan Puchała Starosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga Wicestarosta oraz Artur Krzak Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu.

1 września to tradycyjnie dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W szkołach ponadgimnazjalnych, nad którymi pieczę ma Powiat Limanowski uroczystymi apelami uczniowie rozpoczęli czas nauki w roku szkolnym 2017 / 2018.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej  uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice MBB w Limanowej, po której uczniowie udali się do sali gimnastycznej w I LO. Następnie po odśpiewaniu hymnów: państwowego i szkoły, głos zabrała Anna Mruk dyrektor liceum, która powitała wszystkich zebranych. - Bieżący rok szkolny jest pełen wyzwań, zwłaszcza związanych z podnoszeniem wymagań edukacyjnych oraz pierwszych zmian zwiastujących reformę, która wkrótce dotrze do szkół średnich - mówiła Anna Mruk, dyrektor szkoły. - Największy wasz skarb to wiedza, która będzie procentować i decydować o waszej przyszłości. Nie zmarnujcie go i nie bójcie się wyzwań!

fot. archiwum

Podczas swojego wystąpienia, Anna Mruk na ręce Agaty Zięby Członka Zarządu Powiatu Limanowskiego złożyła szczególne podziękowanie dla władz powiatu, za sfinansowanie remontu szkolnych korytarzy w trakcie wakacji. Głos zabrała także Agata Zięba, która nawiązała do słów Władysława Orkana, znajdujących się  w  szkolnym hymnie: - Wystarczy realizować te wskazania, które zawarte są w pięknym hymnie waszej szkoły, a na koniec roku na pewno odniesiecie sukces. Tego wam życzę.

Na zakończenie uroczystości, młodzież przedstawiła krótki program artystyczny, którego przesłanie na cały rok szkolny brzmiało: „Bądźmy dla siebie nawzajem życzliwi - bądźmy dla siebie …ANIOŁAMI”.

W Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, uroczystości inauguracyjne rozpoczęto 1 września wraz z datą 78. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Święto rozpoczęło się w kościele parafialnym w Solinach, gdzie odprawiona została okolicznościowa msza święta. Następnie uroczystości kontynuowano przed budynkiem szkoły przy ulicy Witosa. Spotkanie poprowadziła mianowana zastępcą dyrektora w Zespole Szkół nr 1 mgr Małgorzata Golonka.

Wśród przybyłych gości znalazły się delegacje urzędów, szkół i instytucji z terenu Limanowszczyzny. Imprezę uświetniła obecność oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Głos zabrali się przybyli goście, wśród których znalazł się świadek wojennych wydarzeń kapitan Stanisław Wierzycki - prezes Związku Kombatantów RP. Po przemówieniach gości delegacje zaproszonych gości złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą wymarsz żołnierzy Batalionu Obrony Narodowej do obrony południowych granic Polski. Następnie głos zabrali uczniowie, którzy przedstawili część artystyczną związaną z tematyką wojenną.

Podczas uroczystego spotkania Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga przypomniał o historycznych wydarzeniach jakie rozgrywały się 1 września na terenie Powiatu Limanowskiego. Pierwszy dzień września to data szczególna - historyczna, o której zapomnieć się nie da i nie można! - Podtrzymanie pamięci o walczących za naszą wolność jest naszym obowiązkiem - jest częścią nas - mówił w trakcie uroczystości wicestarosta Mieczysław Uryga. - To ona buduje umysł i kształtuje naszą narodową tożsamość.

W imieniu Starosty Limanowskiego Jana Puchały i Zarządu Powiatu Limanowskiego wicestarosta limanowski na ręce uczestniczącego w wydarzeniu kombatanta Stanisława Wierzyckiego złożył podziękowania dla wszystkich tych, którzy walczyli o naszą wolność, niejednokrotnie poświęcając to co najcenniejsze - swoje życie. Z okazji nowego roku szkolnego, Mieczysław Uryga złożył życzenia nauczycielom i uczniom. - Życzę, by nowy rok szkolny był fascynującą przygodą, odkrywaniem nowych możliwości, a także odnajdywaniem siebie. Życzę, aby był to rok sukcesów i pozostał na długo w Waszej pamięci.

W hali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 4, uczniowie wszystkich klas Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Branżowej I Stopnia w tym klas wielobranżowych uczących się w budynku przy ul. Matejki rozpoczęli rok szkolny. Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się mszą świętą. W wydarzeniu udział wzięli Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski oraz Artur Krzak Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu. 

Andrzej Dębski dyrektor ZSTI powitał wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów klas pierwszych, którym pogratulował znakomitego wyboru szkoły. Wchłonięcie przez ZSTI, na mocy decyzji władz powiatu limanowskiego, społeczności szkolnej funkcjonującej do tej pory jako oddzielna jednostka dydaktyczna w budynku przy ul. Matejki, zwanej do tej pory popularnie „Leśną”, skutkuje nie tylko zwiększeniem o blisko jedną trzecią liczby uczniów, ale też rozłożeniem pracy i nauki  na dwa obiekty. Dzięki temu uczniowie będą mogli w pełni korzystać z bazy dydaktycznej obydwóch placówek, a nauka będzie odbywać się w systemie jednozmianowym, co z pewnością zapewni uczniom lepszy komfort. Zdaniem włodarzy zmiany były nieuniknione. Budynek przy ul. Starowiejskiej powoli zaczynał „pękać w szwach”. W szkole swobodnie mogło uczyć się 21 oddziałów.

Rosnące z roku na rok zainteresowanie ofertą dydaktyczną skutkuje licznym naborem do klas pierwszych. W sumie w tym roku w szkole nauka będzie się odbywać w 31 oddziałach technikum, jak i szkoły branżowej. Planowana jest także reaktywacja w murach ZSTI liceum ogólnokształcącego. - Życzę wszystkim dobrego, efektywnego i spokojnego roku pracy, a uczniom wyznaczania ambitnych celów, stawiania czoła przeciwnościom i nie zrażania się niepowodzeniami – mówił dyrektor Dębski, ogłaszając rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/18.

Zachęty i motywacji do pracy w nowym roku szkolnym nie zabrakło także w liście przesłanym z tej okazji przez przyjaciela szkoły, pochodzącego z Limanowszczyzny Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka. - Z okazji nowego roku szkolnego, wszystkim uczniom życzymy sukcesów, ciekawych doświadczeń, nowych przyjaźni, a nauczycielom i pracownikom oświaty – spokojnej i przynoszącej satysfakcję pracy.

O godzinie 10:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej. Warto nadmienić, iż jest to 50 – te rozpoczęcie roku w historii tejże placówki, gdyż po raz pierwszy przywitano uczniów tej szkoły 1 września 1967 roku.

Halina Bibułek, dyrektor szkoły przywitała pracowników i uczniów szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas pierwszych. Uroczystość uświetniła obecność przedstawicieli Starostwa Limanowskiego. W wydarzeniu udział wzięli Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski oraz Artur Krzak Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu. 


 Małopolski kalendarz tego roku szkolnego przedstawia się następująco:

L.p.

Nazwa

Termin

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31grudnia 2017r.

3

Ferie zimowe

12 - 25  lutego 2018r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca  - 3 kwietnia 2018r.

5

 

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

18 kwietnia 2018r.

Część przyrodniczo- matematyczna

19 kwietnia 2018r.

Część z języka obcego nowożytnego

20 kwietnia 2018r.

6

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do niego w kwietniu

Część humanistyczna

4 czerwca 2018r.

Część przyrodniczo- matematyczna

5 czerwca 2018r.

Część z języka obcego nowożytnego

6 czerwca 2018r.

7

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018r.

8

Ferie letnie

23 czerwca –31 sierpnia 2018r.

 

 Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym, wielu ciekawych wrażeń, informacji i nowych przyjaźni, a nauczycielom i pracownikom oświaty – spokojnej i przynoszącej satysfakcję pracy!

 

 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 57
Tagi :