WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

I N F O R M A C J A

Czwartek, 10 Sierpień 2017


Zarząd Powiatu Limanowskiego
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2017r. do dnia 31.08.2017r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy jest plac o powierzchni 253m² znajdujący na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 380/64 obok budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Fabrycznej w Limanowej.
    
 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 101
Tagi :