WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Regionalna konferencja w Krakowie - KONSULTACJE+

Czwartek, 13 Lipiec 2017

11 lipca 2017r. w Krakowie odbyła się 5. Regionalna Konferencja pn. „Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Organizatorem spotkań jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska. Wśród uczestników konferencji byli m.in. Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Rusecka – Poseł na Sejm RP, Józef Leśniak – Poseł na Sejm RP, Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski.


- Na Sali są zwolennicy pomocy dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Program „Za życiem” w sposób praktyczny opisuje wiele działań, które administracja rządowa chce podejmować wspólnie z Państwem – powitał zebranych Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób licznie reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych, wśród nich byli przedstawiciele Małopolskich organizacji pozarządowych, WTZ, ŚDS, DPS oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Po wystąpieniach pierwszych prelegentów, którzy opowiedzieli o dobrych praktykach wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy oraz o sytuacji dzieci niepełnosprawnych w rodzinie odbyła się dyskusja moderowana. W tej części głos mogła zabrać publiczność. Uczestnicy bardzo chętnie pojęli dialog z Przedstawicielami Rządu oraz z prelegentami.

- Wszystkie tematy, które będziemy dziś poruszać na warsztatach są istotne dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, żeby te spotkania odpowiadały na Państwa potrzeby – zwrócił się do uczestników Krzysztof Michałkiewicz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zapraszając na trzy warsztaty prowadzone przez specjalistów:
- „WTZ – diagnoza i kierunek zmian” – Joanna Nowak,
-„Wsparcie dla osób z autyzmem” – Edward Bolak
- „Skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny” – Helena Iranowska.

Konferencja była pierwszym z cyklu spotkań w Małopolsce, kolejne regionalne konsultacje odbędą się we wrześniu w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych oraz w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

Autor : Agnieszka Piwko / źródło: pfron.org.pl
Wyświetleń : 62
Tagi :