WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Zapraszamy na seminarium "Wywiad gospodarczy w konkurencyjnej gospodarce rynkowej"

Wtorek, 27 Czerwiec 2017

12 lipca 2017 w sali 201 Starostwa Powiatowego w Limanowej w godzinach 10.00 - 14.00 odbędzie się seminarium "Wywiad gospodarczy w konkurencyjnej gospodarce rynkowej".

 

TEMATYKA SEMINARIUM OBEJMUJE:
• Zapoznanie z najistotniejszymi zagrożeniami stojącymi przed współczesnym biznesem;
• Dostarczenie (poszerzenie) wiedzy w zakresie biznesowego wykorzystania wywiadu gospodarczego oraz projektowania programów, narzędzi i technik wywiadowczych nakierowanych na rozpoznanie konkurenta i otoczenia konkurencyjnego oraz partnerów biznesowych;
• Zapoznanie z zasadami kształtowania polityki i wdrażania programów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych, uwzględniających implementację działań z zakresu wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego.

Poza tym podczas seminarium będzie zaprezentowana informacja na temat projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. Kierunek Kariera. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z dofinansowania  specjalistycznej usługi doradczej Bilans Kariery oraz bonów szkoleniowych.

ADRESACI:
Seminarium jest adresowane przede wszystkim do kierownictw przedsiębiorstw, osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (instytucji), szefów i pracowników pionów ochrony. Seminarium z pewnością może być interesującą ofertą dla pracowników administracji państwowej i samorządowej zatrudnionych w pionach gospodarczych czy zarządzania kryzysowego. Zapraszamy kadrę naukową, studentów i absolwentów kierunków bezpieczeństwo narodowe (wewnętrzne), administracja, ekonomia, zarządzanie oraz inne osoby zainteresowane tematyką seminarium.

 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:


1) Zagrożenia globalne dla prowadzenia biznesu – Krzysztof Surdyk
2) Istota wywiadu gospodarczego. Cele i zadania – Marek Ciecierski
3) Polityka bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie – Piotr Tomaszewski
4) Rozpoznanie partnerów biznesowych w MŚP. Analiza przypadków - Piotr Tomaszewski, Waldemar Żak
5) Informacja na temat projektu Kierunek Kariera   - WUP w Krakowie

PRELEGENCI:
Prelegentami są uznani eksperci i specjaliści w zakresie wywiadu gospodarczego, polityki bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, pełniący kierownicze funkcje w polskim wywiadzie cywilnym i wojskowym po 1989 r.. Część z nich to również nauczyciele akademiccy specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego oraz doświadczeni pracownicy służb specjalnych - eksperci w zakresie pozyskiwania informacji i ich ochrony, w tym również ochrony informacji niejawnych.


ZGŁOSZENIA:
Uczestnictwo w seminarium należy zgłaszać do dnia 10 lipca 2017 r. na adres poczty elektronicznej rozwoj@powiat.limanowa.pl  lub pod numerem telefonu 18 33 37 897 lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Limanowej pok. nr 204A.

Seminarium jest bezpłatne. Organizatorzy będą wydawać certyfikat uczestnictwa.

Organizatorami seminarium są: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Powiat Limanowski.

 

Do pobrania: Prelegenci      Informacja

 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 211
Tagi :