WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

Odbiór drogi powiatowej w miejscowości Świdnik

Czwartek, 22 Czerwiec 2017

20 czerwca 2017 r. dokonano oddania do użytkowania przebudowanego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świdnik w gminie Łukowica, wykonanego w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Siekierczyna-Naszacowice w miejscowości Świdnik wraz z przebudową rowu melioracyjnego na działce ew. nr 41 w Świdniku” zrealizowanego dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddział. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres przebudowanego 1,5 km odcinka drogi powiatowej obejmował:
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,0 mb z jednoczesnym wzmocnieniem konstrukcji drogi z dostosowaniem go do ruchu ciężkiego (KR-3)
- wykonanie chodnika prawostronnego wraz z barierami zabezpieczającymi
- wykonanie zatok autobusowych i przejść dla pieszych
- wykonanie odwodnienia drogi oraz terenu przyległego
- wykonanie pobocza utwardzonego
- oznakowanie pionowe i poziome.

 

Zadanie realizowane było w partnerstwie Powiatu Limanowskiego i Gminy Łukowica, gdzie beneficjentem zadania była Gmina Łukowica. Wykonawcą zadania było P.P.U.H. JANDA z Łostówki.

Wartość wykonanego zadania wynosiła  2 mln 360 tys. zł. z czego uzyskane dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych z PROW (63,63%) wynosiło– 1mln 412 tys. 350,00 zł, pozostałe środki 947 tys. 650 zł stanowią udział własny Powiatu Limanowskiego i Gminy Łukowica czyli po 473 tys. 825 zł.

W odbiorze wykonanego zadania uczestniczyli ze strony Powiatu Limanowskiego: Jan Puchała – Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski, Marek Urbański – Dyrektor PZD Limanowa, Józef Pietrzak - Radny Powiatu Limanowskiego. Ze strony Gminy Łukowica: Czesława Rzadkosz – Wójt Gminy Łukowica, Michał Kornaś – Skarbnik Gminy, Adam Górszczyk – inspektor gminy oraz Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Janusz Liptak  - inspektor nadzoru i przedstawiciele wykonawcy P.P.U.H. JANDA z Łostówki.

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 390
Tagi :