WIADOMOŚCI - Bezpieczeństwowróć do listy wiadomości

Starosta sprawdził stan bezpieczeństwa przed okresem wakacyjnym

Piątek, 16 Czerwiec 2017

14 czerwca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poprowadził przewodniczący PZZK Jan Puchała Starosta Limanowski.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zmianami) Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK). Dlatego też, 14 czerwca 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego członkowie zespołu omówili bieżącą sytuację dotyczącą zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie letnich wakacji. Jan Puchała Starosta Limanowski powitał Zespół na kolejnym posiedzeniu i poprosił o przedstawienie bieżącej sytuacji na terenie powiatu limanowskiego.

– Służby złożyły stosowne sprawozdania, z których wynika, że mają gotowe procedury w razie sytuacji zagrożenia - mówi Jan Puchała starosta limanowski. - Rozmawiamy dzisiaj o zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach, akwenach wodnych, w górach, ale również w zakresie odpowiedniej opieki dla dzieci i młodzieży podczas wypoczynku na terenie powiatu limanowskiego.

Jerzy Jeż z wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, przedstawił zbiorczą ocenę stanu przygotowania Powiatu Limanowskiego w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie letnich wakacji. Następnie ocenę stanu przygotowania powiatu limanowskiego w okresie letnich wakacji referowali przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży.

Bryg. mgr inż. Tomasz Pawlik z Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej omówił ocenę stanu zagrożenia powodziowego i ochrony przeciwpowodziowej oraz zagrożeń pożarowych i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu limanowskiego. - Ogółem na terenie powiatu działa, oprócz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej oraz Posterunku Czasowego JRG w Mszanie Dolnej 55 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z czego 25 z nich operuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego - mówi bryg. mgr inż. Tomasz Pawlik. - Z przeprowadzonej analizy wynika, że w czasie do 8 minut zastępy KSRG mogą podjąć działania ratownicze na terenie zbliżonym do 44 % powierzchni powiatu, w czasie do 15 minut zastępy KSRG mogą podjąć działania ratownicze na terenie zbliżonym do 85 % powierzchni powiatu. Warto wspomnieć, że Komenda Powiatowa PSP w Limanowej sukcesywnie organizuje kursy i szkolenia mające na celu uzupełnienie istniejących braków w ramach dokształcania kadry.

Krystyna Jamróz, Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, przekazała informację dotyczącą stanu sanitarno-higienicznego, który dzięki wyrywkowo skontrolowanym środkom transportu nie budzi zastrzeżeń. - Dla zapewnienia dzieciom i młodzieży przebywającym na naszym terenie bezpiecznego wypoczynku, w okresie wakacyjnym zostanie wzmożony nadzór sanitarny nad warunkami sanitarnymi w placówkach wczasowych, kolonijnych jak również w pozostałych obiektach związanych z rekreacją i wypoczynkiem letnim - mówi Krystyna Jamróz.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej Piotr Mamak poinformował, że obiekty przeznaczone do użytku na rzecz dzieci i młodzieży zostały skontrolowane i nie ma uwag do ich stanu technicznego co umożliwia organizację wypoczynku.

Natomiast Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej Jerzy Joniec, zapoznał zebranych z informacją, iż w ostatnim czasie na terenie Gminy Limanowa zlikwidowano dzikie zbiorowisko psów, które zostały wyłapane i przekazane do schroniska w Nowym Targu.

Kierownik Sekcji Operacyjnej GOPR w Limanowej Adam Matras poprosił o interwencję w w sprawie ułatwienia wjazdu do lasów na terenie powiatu limanowskiego, ponieważ zdarzają się sytuacje zamkniętych szlabanów do których ratownicy nie mają stosownych kluczy.

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej podinsp. Mieczysław Wojtas przedstawił stan przygotowania Powiatu Limanowskiego do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji letnich. W ramach ww. działań policjanci na bieżąco legitymują małoletnich przebywających w okolicach dworców PKP i PKS, lokali gastronomicznych oraz w miejscach, w których dochodzi do częstych czynów karalnych bądź demoralizacji, w celu ustalenia sprawców, ale również sprawdzenia czy nie są to osoby poszukiwane lub będące na ucieczce z domu, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i innych. - Nasze służby kontrolują miejsca, w których może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsca gromadzenia się osób, które środki tego typu zażywają, a także punkty sprzedaży alkoholu, i tytoniu w zakresie dostępu do niego osób niepełnoletnich - mówi podinsp. Mieczysław Wojtas. - Prowadzone są także działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym na głównych drogach tranzytowych, w tym krajowych i wojewódzkich, przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych.

Podczas posiedzenia Marek Urbański dyrektor PZD w Limanowej przedstawił bieżące działania Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej oraz omówił utrudnienia na drogach Powiatu jakie mogą wystąpić podczas nadchodzących miesięcy wakacyjnych.

Wspomniana także została informacja dotycząca stacji meteo, która w pełni funkcjonuje na terenie Powiatu. -  W ramach realizowanego przez Powiat Limanowski projektu systemu ostrzegania burzowego i meteo, zakupiona została stacja meteorologiczna, detektor burzy oraz opracowana została aplikacja mobilna na telefony komórkowe - przypomniał Zygmunt Biedroński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Na zakończenie posiedzenia Starosta Limanowski Jan Puchała przedstawił nowo powołanego zastępcę dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Limanowej - ppłk Dariusza Jeża, który odpowiadać będzie za zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obronę cywilną i kontakty ze służbami, inspekcjami i strażami działającymi na terenie Powiatu Limanowskiego.

Ppłk. Dariusz Jeż jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej Warszawie; na SGH w Warszawie ukończył studia podyplomowe ze Służby Zagranicznej, obecnie kończy Zarządzanie w Administracji Publicznej na WSB - NLU w Nowym Sączu.
 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 189
Tagi :