WIADOMOŚCI - Bezpieczeństwowróć do listy wiadomości

Wychowanie w obliczu współczesnych problemów

Wtorek, 13 Czerwiec 2017

13 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyła się konferencja pn. „Wychowanie w obliczu współczesnych problemów”, zorganizowana w ramach projektu „Bezpieczny Powiat Limanowski”. Organizatorami konferencji byli Powiat Limanowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Współorganizatorami byli Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Limanowej.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Maria Bożek i Franciszek Dziedzina - radni powiatowi, Monika Nawalaniec dyrektor PCPR w Limanowej, Justyna Tokarczyk dyrektor Wydziału Promocji Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej, Paweł Pięta dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej oraz prelegenci: ks. dr Jerzy Smoleń adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalej Akademii Ignatianum w Krakowie, Elżbieta Cięciel pedagog, specjalista ds. cyberprzemocy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej, asp. szt. Robert Bretner specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, st. asp. Andrzej Górszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Obecni byli także dyrektorzy i przedstawiciele Grona Pedagogicznego zaproszonych szkół i placówek edukacyjnych z terenu Powiatu Limanowskiego i ośrodków pomocy społecznej, Kuratorzy Sądowi oraz młodzież.

Konferencja poświęcona była szeroko pojętej problematyce zagrożeń XXI wieku  związanych z substancjami psychoaktywnymi, cyberprzemocą oraz pojawiającymi się problemami natury egzystencjonalnej  i pytaniami o sens życia wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie miało na celu uzyskanie informacji o sposobach skutecznego zapobiegania występowaniu uzależnień od substancji odurzających, Internetu czy gier i technologii komputerowych.

W imieniu Jana Puchały Starosty Limanowskiego spotkanie otworzyła Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego. - Cyberprzestrzeń to dzisiaj bardzo ważny temat nie tylko pod względem wiedzy, ale przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa. Internet w czasach obecnych niesie ogromne zagrożenie, dlatego bądźmy odpowiedzialni i poświęćmy więcej czasu naszym dzieciom, by rodzina, uczucia i ciepło rodzinne były największymi wartościami - mówiła Agata Zięba. - Dbajmy o nasze dzieci i o ich bezpieczeństwo. Interesujmy się w jaki sposób nasze pociechy spędzają wolny czas.

Podczas konferencji wręczono także certyfikaty osobom, które wzięły udział w kampanii pn. „Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam! oraz wyróżnienia dla szkół, które w szczególny sposób wykazały się zaangażowaniem w działania profilaktyczne, edukacyjno-informacyjne prowadzone w celu przeciwdziałania przemocy.

W dalszej części spotkania odbył się wykład pt. „Kiedy życie nie ma sensu, gdzie szukać pomocy”, który wygłosił ks. dr Jerzy Smoleń adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalej Akademii Ignatianum w Krakowie.

Małgorzata Frączek, psycholog w PCPR opowiedziała o przygotowywanym konkursie informatycznym pn. „Internet czy naprawdę jest niebezpieczny?” adresowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego.

Następnie Elżbieta Cięciel w swoim wykładzie pt. „Cyfrowi Tubylcy – jak chronić dzieci w sieci”  omówiła problem ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwym działaniem Internetu i substancji psychoaktywnych mających negatywny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci. Ten problem rozważony został także w kontekście prawa i odpowiedzialności karnej nieletnich.

Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie asp. szt. Robert Bretner, który na co dzień pracuje w Zespole Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii i od  25 lat zajmuje się problematyką uzależnień wśród młodzieży, wygłosił wykład pn. „Nowe substancje psychoaktywne a prawo a życie”.

Ostatnim wykładem była prelekcja na temat „Odpowiedzialności karnej w Internecie” . O jego aspektach opowiedział st. asp. Andrzeja Górszczyk, który na co dzień pracuje w Wydziale Dochodzeniowo- Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.


Podczas konferencji ogłoszono również wyniki  kampanii pn. „Niebieska Wstążka” Kocham ! Nie bije! Pomagam! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w październiku 2016r. zachęcało szkoły oraz instytucje z terenu Powiatu Limanowskiego do wzięcia udziału w kampanii pn. „Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam! i prowadzenia własnych inicjatyw w szkołach celem przeciwdziałania przemocy. W kampanii wzięło udział 21 szkół i 1 ośrodek pomocy społecznej. Po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami, opisującymi podejmowane w szkołach działania, komisja postanowiła przyznać Certyfikaty udziału w kampanii dla:
- Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie,
- Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej,
- Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku,
- Niepublicznemu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piekiełku,
- Zespołu Szkół Publicznych w Szczyrzycu,
- Szkole Podstawowej nr 4 w Słopnicach,
- Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach,
- Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy,
- Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie,
- Szkole Podstawowej nr 1 w Siekierczynie,
- Zespołowi Szkoły nr 1 w Starej Wsi,
- Szkole Podstawowej w Wilczycach,
- Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dobrej,
- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrej.


W szkołach prowadzono przede wszystkim prelekcje i pogadanki o tematyce przeciwdziałania przemocy, konkursy plastyczne, opracowane na tę okazję ulotki, plakaty informujące o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy. Ponadto prowadzono wiele innych działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym.

Następnie wręczono wyróżnienia dla szkół, które w szczególny sposób przyczyniły się do szerzenia idei przeciwdziałania przemocy w szkole, rodzinie i otoczeniu poprzez aktywizację dzieci i młodzieży w niestandardowe i innowacyjne działania psychoedukacyjne.

WYRÓŻNIENIA:

- Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku,
za przygotowany przez młodzież szkoły filmik związany z profilaktyką i zapobieganiem występowaniu przemocy w szkole, redagowane gazetki szkolnej i przeprowadzone konkursy plastyczne.

- Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, za przygotowane przez młodzież stoisko profilaktyczne, prelekcje dla rodziców, działania informacyjne prowadzone przez szkolny radiowęzeł, gazetkę tematyczną, prezentację multimedialną, wyświetlaną przez cały listopad na szkolnych telebimach oraz spektakl dotyczący problemu niewłaściwych zachowań młodzieży - profilaktyki uzależnień.

- Zespół Szkół im. Świętej Kingi w Ujanowicach,
za szkolny konkurs filmowy „Żyję aktywnie bezpiecznie i zdrowo”, w ramach którego nakręcono osiem filmów 2 minutowych dotyczących problematyki zapobiegania przemocy w rodzinie, uzależnieniom, cyberprzemocy, przestępczości nieletnich oraz promowania zdrowego i aktywnego trybu życia.

- Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce, za obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień przypadające w dniu 21 listopada 2016r., wybór „Najżyczliwszego ucznia”, konkursy m.in. „Klasa na medal”, tworzenie klasowych gazetek, ulotek i plakatów profilaktycznych. Wernisaż prac plastycznych nt: "Nie zgadzam się na przemoc", Spektakl teatralny – profilaktyczny w LDK pt. "Pozornie wolni" i działalność szkolnego Centrum Mediacji oraz opracowaną broszurę nt. mediacji rówieśniczych.

- Zespół Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej, za opracowane gazetki tematyczne, prelekcje, konkurs na wykonanie plakatu pt. STOP PRZEMOCY, przygotowane przedstawienie pt. Uwaga na Internet i spotkanie z Policją, udział uczniów w programie społecznym „Bezpiecznie Tu i Tam” realizowanym przez Fundację Orange i Orange Polska oraz  stworzony przez uczniów wiersz „Prośba do rodziców”.

- Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie, za przeprowadzony NIEBIESKI TYDZIEŃ w dniach od 21 listopada do 25 listopada 2016r., tworzenie wierszy nt. przeciwdziałania o przemocy i agresji, zorganizowany kurs samoobrony dla wszystkich uczniów w dniu 23 listopada 2016r., wybór klasowego króla / królowej dobrych manier, wykonanie gazetki szkolnej i plakatów oraz edukacyjny wyjazd uczniów Gimnazjum do Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

- Zespół Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana i Gimnazjum w Porębie Wielkiej
, za pogadanki dot. przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, zachowań ryzykownych, z Asertywności, Stresu, Emocji, Samooceny, Komunikacji interpersonalnej, konkursy i wykonanie prac plastycznych „Stop przemocy”, plakatów pt. „Dobre maniery, czyli o zachowaniu wobec kolegów, koleżanek, osób starszych”, „Prawa ucznia” i „Obowiązki ucznia”. Bilbord nt. pomocy osobom dotkniętym przemocą. Ponadto za zorganizowanie Niebieskiego dnia, 23.11.2016r. prowadzenie zabaw na świetlicy związanych z przeciwdziałaniem agresji, zajęcia relaksacyjne- trening relaksacji Jacobsona prowadzone wśród uczniów szkoły.


Spotkanie poprowadził Mateusz Pietrzak z Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 324
Tagi :