WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej stypendystami "Regionalnego Programu Stypendialnego"

Środa, 07 Czerwiec 2017

365 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski zostało stypendystami Regionalnego Programu Stypendialnego. Wśród nich znalazło się 40 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej. Najzdolniejszym zostały przyznane stypendia w kwocie 7200 zł na jednego stypendysty.

Finansowany z RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Stypendialny to kolejna inicjatywa województwa małopolskiego, której celem jest wspieranie uczniów, którzy wykazują szczególne uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Żeby otrzymać takie wsparcie uczniowie musieli wykazać się znakomitymi wynikami w nauce. Punkty można było uzyskać głównie za wysokie oceny z powyższych przedmiotów, najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz za zdobycie tytułów laureatów lub finalistów konkursów lub olimpiad.

 

Stypendium ma pomóc uczniowi rozwijać zainteresowania naukowe i może być przeznaczone m.in. na zakup literatury fachowej, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sfinansowania kursów językowych, czy wyjazdów lub wizyt w ośrodkach naukowo – badawczych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom oraz ich opiekunom!

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 138
Tagi :