WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

Kolejne promesy dla Powiatu Limanowskiego

Wtorek, 30 Maj 2017

30 maja br. Piotr Ćwik, wicewojewoda małopolski, wręczył jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu limanowskiego promesy na dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dokumenty zostały wręczone w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Beneficjentami promes zostali Powiat Limanowski oraz gminy Kamienica, Jodłownik i Laskowa.

- Panie Wojewodo, ponownie dziękujemy za merytoryczne wsparcie oraz za kolejne subwencje jakie trafiły do naszych samorządów - mówił Jan Puchała, Starosta Limanowski.

Podczas spotkania na ręce starosty limanowskiego, została przekazana informacja o zwiększeniu środków o kwotę 195 tys. zł na realizację zadania pn. „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Siekierczyna - Naszacowice w miejscowości Świdnik, Owieczka wraz z umocnieniem brzegowym”. Łączna wartość promesy po zmianie wyniesie 4 mln 355 tys. zł.

- To już druga transza finansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wiem także, że każde środki przekazane samorządom to środki, które na pewno zostaną dobrze wykorzystane - mówi Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski. - Przekazane promesy można już od dzisiaj uruchomić i wykonywać zadania.

Gmina Kamienica w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych otrzymała promesę na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Kamienica - Niwa - Zawiersze w Kamienicy oraz remont przepustu”.

Wysokość dotacji wynosi: 70 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zadania publicznego. Promesę odbierał Władysław Sadowski Wójt Gminy.

Gmina Jodłownik w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych otrzymała promesę na zadanie pn. „Odbudowa Centrum Szczyrzyca w miejscowości Szczyrzyc”.

Wysokość dotacji wynosi: 120 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zadania publicznego. Promesę odbierał Paweł Stawarz Wójt Gminy.

Gmina Laskowa w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych otrzymała promesę na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Chabejówka - Maliniska w miejscowości Kamionka Mała”.

Wysokość dotacji wynosi: 210 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zadania publicznego. Promesę odbierał Czesław Stanisławczyk Wójt Gminy.

W spotkaniu uczestniczyli Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski, Jan Puchała Starosta Limanowski, Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga wicestarosta, Justyna Tokarczyk Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości ze Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz przedstawiciele poszczególnych gmin odbierających podpisane promesy tj. Władysław Sadowski Wójt Gminy Kamienica, Paweł Stawarz Wójt Gminy Jodłownik, Czesław Stanisławczyk Wójt Gminy Laskowa.

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 1026
Tagi :