WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Archipelag skarbów w Mszanie Górnej

Piątek, 19 Maj 2017

W dniach od 16 do 17 maja 2017 w gimnazjum w Mszanie Górnej odbył się Program Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych i drugich. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni, zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

 

Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.

Spotkanie opiera się na kilku metaforach i symbolach. Pięcioramienna gwiazda symbolizuje sfery życia człowieka; statek oznacza podróż życia; prowadzący zachęcają do poszukiwania prawdziwego szczęścia a nie zadawalania się jego namiastkami, czego symbolem są małe szkatułki i duży kufer; metaforą silnych impulsów zakochania, pobudzenia seksualnego i złości jest tygrys, którego należy w sobie poznać, aby nim odpowiednio pokierować. Program „Archipelag Skarbów” jest przeprowadzony w oparciu o udźwiękowione prezentacje multimedialne. Umożliwia to wykorzystanie wrażliwości młodych odbiorców, podkładając pod lekką, barwną formę głębokie profilaktyczne treści. Spotkanie włącza młodzież w aktywne uczestnictwo poprzez różnorodne ćwiczenia, dialog, scenki i konkursy.

Istotnym elementem mityngu były liczne wypowiedzi różnych ludzi, również znanych i cenionych, którzy w swoim życiu kierują się wartościami oraz promują postawy szacunku i odpowiedzialności.

Dopełnieniem programu były spotkania z rodzicami oraz Radą Pedagogiczną. W ramach tych spotkań wyjaśniano rodzicom i nauczycielom symbole programu (skarby, tygrysy, gwiazda, lejek) oraz niezrozumiałe dla niewtajemniczonych hasła programu (np. „Najważniejszy jest niebieski”). Operowanie symbolami i stworzenie unikalnego, atrakcyjnego dla młodzieży języka bardzo ułatwia rodzicom i wychowawcom rozmowy z młodzieżą na trudne tematy. Nauczyciele zostali wyposażeni w konspekty do prowadzenia zajęć umacniających treści programu.Oba te spotkania mają pomóc wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez Archipelag Skarbów w dalszej pracy wychowawczej.

Program łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki:
1. wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży świata wartości,
2. jest atrakcyjny dla młodzieży,
3. należy do nielicznej grupy programów skutecznych.

Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).
 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 25
Tagi :