WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego

Piątek, 19 Maj 2017

Powiat Limanowski wraz z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej rozpoczął realizację projektu pn. „Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego”, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Wiedza i kompetencje, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa. Projekt realizowany będzie do roku 2020.

W ramach Projektu uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu limanowskiego (ZSTIO w Limanowej, ZS nr 1 w Limanowej, ZSTI w Mszanie Dolnej, ZSP w Mszanie Dolnej oraz SOSW w Dobrej) będą mogli wziąć udział w następujących formach wsparcia: kursach z branży mechanicznej i górniczo – hutniczej, branży turystyczno – gastronomicznej, kursach spoza branż, kursie prawa jazdy, płatnych stażach zawodowych, wizytach zawodoznawczych, doradztwie edukacyjno – zawodowym, a także otrzymają stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Ponadto, projektem zostaną objęci nauczyciele tych szkół, którzy będą mogli skorzystać z kursów doskonalących oraz studiów podyplomowych.


Dzięki realizacji projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, a także zakupione zostanie wyposażenie specjalistyczne do pracowni np. autotransformator 260V/8A, generator funkcyjny 3 MHz 50W, oscyloskop 2-kanałowy, woltomierz wielozakresowy analogowy kl. 0,5, amperomierz wielozakresowy analogowy kl. 0,5, multimetr cyfrowy, rezystory laboratoryjne regulowane, a także zestawy komputerowe, sprzęt AGD, meble, itp.


Ponadto, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, w ramach projektu zostaną przeprowadzone prace inwestycyjne związane z rozbudową warsztatów szkolnych, gdzie planowane jest m.in. utworzenie siedmiu stanowisk warsztatowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Całkowita wartość projektu to: 6 617 310,14 zł
Wysokość dofinansowania to: 5 955 566,26 zł

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 91
Tagi :