WIADOMOŚCI - Bezpieczeństwowróć do listy wiadomości

Trwa konkurs na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej

Środa, 10 Maj 2017

Posiadasz lub ubiegasz się o tytuł licencjata, magistra albo doktora na polskiej uczelni? Interesujesz się historią? Weź udział w ogłoszonym przez ministra Mariusza Błaszczaka konkursie prac na temat polskiej Policji Państwowej w XX-leciu międzywojennym. Do wygrania nagrody pieniężne.

 

Celem konkursu jest przede wszystkim spopularyzowanie wiedzy o Policji Państwowej, a także zachęcenie studentów do zainteresowania się tematyką polskich służb mundurowych. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

Autorzy trzech najwyżej ocenionych otrzymają nagrody pieniężne:
• za zajęcie pierwszego miejsca – 5 000 zł;
• za zajęcie drugiego miejsca – 3000 zł;
• za zajęcie trzeciego miejsca – 2000 zł.

 

 

Zgodnie z ust. 2 §5 Regulaminu,  w skład komisji konkursowej  weszli: Przewodniczący: nadkom. dr hab. Jacek Dworzecki – profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Członkowie Jury Konkursu:
• nadkom. dr Ewelina Sokołowska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
• prof. dr hab. Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
• kom. Krzysztof Musielak, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP;
• asp. dr Marcin Dziubak, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Jednocześnie organizatorzy przypominają, że do 30 września 2017 r. można zgłaszać prace dyplomowe, bądź rozprawy doktorskie, których obrona zakończona została uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu i nastąpiła pomiędzy dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 15 września 2017 roku.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do końca października 2017r. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: juliusz.karpinski@mswia.gov.pl.


Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa


 

Autor : Agnieszka Piwko / źródło: mswia.gov.pl
Wyświetleń : 24
Tagi :