WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

Starosta podpisał umowę na realizację projektu pn. Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina

Czwartek, 20 Kwiecień 2017

20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Związku Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu Starosta Limanowski Jan Puchała podpisał umowę na realizację projektu pn. Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt Powiatu Limanowskiego prowadzony w partnerstwie z miastem Dolny Kubin znalazł się na 10 pozycji listy rankingowej!


Projekt Powiatu Limanowskiego pn. Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina znalazł się wysoko, bo aż na 10 pozycji na listy rankingowej mikroprojektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w ramach osi priorytetowej: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Projekt obejmuje utworzenie nowych e-usług upowszechniających dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina. Realizowany będzie w partnerstwie z Dolnym Kubinem.

- Powiat Limanowski wspólnie z Dolnym Kubinem realizował już projekt turystyczny pod nazwą INFOTUR – system promocji atrakcji turystycznych Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina - mówi Jan Puchała Starosta Limanowski. - Projekt ten również został bardzo wysoko oceniony, doceniony i uzyskał szereg nagród m.in. na konkursie Róża Regionów, gdzie stworzone w ramach projektu materiały turystyczne zostały wyróżnione na największych w Polsce targach turystycznych w Poznaniu. Ponadto INFOTUR został wybrany najlepszym Samorządowym Projektem Międzynarodowym (edycja 2015). Wierzę, że Cyfrowe Dziedzictwo będzie projektem sukcesu, z którego skorzystają liczni turyści.

W ramach projektu Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina zaplanowano następujące elementy:

Interaktywny Transgraniczny Most Turystyczny – stworzenie interaktywnych ławeczek turystycznych zlokalizowanych na terenie Powiatu Limanowskiego oraz  Dolnego Kubina z interaktywnym panelem dodatkowym prezentującym atrakcje turystyczne Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina
 

Transgraniczny e-przewodnik po Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie – rozbudowana aplikacja mobilna zawierająca prezentację atrakcji turystycznych, prezentację szlaków turystycznych, prezentację twórców rzemiosła i innych artystów, prezentację produktów lokalnych, planner, ludzie, produkty lokalne, portale społecznościowe, audio przewodnik, mechanizm notyfikacji, skaner kodów QR, prognoza pogody, infrastruktura, baza turystyczna, o regionie, filtry i kategorie,  wersje językowe - język polski i słowacki, rozszerzona rzeczywistość, panoramy sferyczne. Aplikacja będzie rozbudowana o następujące elementy: transgraniczne questy turystyczne – zagadki turystyczne po Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie w formie interaktywnej gry terenowej. Montowane Beacony w Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie – innowacyjne nadajniki przy atrakcjach turystycznych za pośrednictwem których przy pomocy systemu bluetooth będą rozsyłane przez stworzoną aplikację treści turystyczne do turystów przebywających w Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie.

W ramach projektu zakupione zostaną Google cardboards tj. okularów do odtwarzania wirtualnych treści turystycznych, w tym panoram sferycznych, wirtualnych spacerów w posiadaniu których już jest Powiat Limanowski. Materiały te będą wykorzystywane w działalności promocyjnej Powiatu Limanowskiego.


Utworzenie wirtualnej przestrzeni Powiat Limanowski – Dolny Kubin 2.0. Dla tych, którzy chcieliby indywidualnie doświadczyć atrakcji regionu zostaną stworzone stanowiska wyposażone w Oculus Rift wraz z komputerem z aplikacją oraz stworzona zostanie aplikacja na Samsung Gear. Za pomocą interaktywnych zestawów będzie możliwość odwiedzać region Powiatu Limanowskiego z różnych miejsc. Zestaw będzie przenośny i będzie mógł być później wykorzystywany podczas targów turystycznych.


Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie wizyta studyjna w Powiecie Limanowskim połączona z konferencją zamykającą projekt.

Wartość dofinansowania projektu to 90%, w tym 85% to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i 5% to budżet państwa. Wkład własny to 10%. Wartość projektu wyniesie ponad 225 tys. zł. Projekt potrwa od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017r.
 

Warto wiedzieć. Lista projektów z terenu powiatu limanowskiego, które otrzymały dofinansowanie:
1) Powiat Limanowski wraz z Mesto Dolný Kubín - projekt pn. Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina – 10 miejsce na liście rankingowej.
2) Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej wraz z Múzeum v Kezmarku - projekt pn. Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu - 17 miejsce na liście rankingowej.
3) Limanowski Dom Kultury wraz z Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín - projekt pn. Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego - 34 miejsce na liście rankingowej.
4) Gmina Kamienica wraz z Gmina Smiżany - projekt pn. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju - 35 miejsce na liście rankingowej.

 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 264
Tagi :