WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

Podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wysokie

Piątek, 07 Kwiecień 2017

W piątek 7 kwietnia br. w sali zarządu Starostwa Powiatowego w Limanowej została podpisana umowa na prace budowlane związane z realizacją zadania powiatowego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1547K Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie w miejscowości Wysokie w km 8+195,00 – 9+691,88”.

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Limanowskiego o dofinansowanie unijne  zadań w zakresie budowy, przebudowy dróg lokalnych  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  Powiat Limanowski na realizację w/w zadania otrzymał dofinansowanie w wysokości 63,63% wartości zadania. Pozostałe środki finansowe zabezpiecza Powiat w własnym budżecie. Koszt prac wyniesie 3 mln zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018, natomiast planowany termin zakończenia to  30 lipca 2018r.

Przy podpisywaniu umowy obecni byli: Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga wicestarosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Marek Urbański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej wraz z Głównym Księgowym Bogumiłem Królem, oraz przedstawiciele wykonawcy, firmy JANDA.


Zakres planowanych robót drogowych będzie obejmował odcinek długości 1,5 km z dostosowaniem  obecnej drogi o złym stanie technicznym, wąskiej jezdni asfaltowej szerokości ok. 3,5- 4,0  mb, do parametrów odpowiadającym dla  dróg powiatowych -  klasy Z  tj. szerokości jezdni 6,0 mb, oraz kategorii ruchu ciężkiego – KR-3. (tj. roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogowego, nasypy,  podbudowa, roboty nawierzchniowe, odwodnienie , zjazdy , oznakowanie).   W roku  bieżącym planowane są roboty przygotowawcze (roboty ziemne, nasypy , przepusty,  dolna podbudowa)  , natomiast dalsze roboty nawierzchniowe łącznie z położeniem nawierzchni bitumicznej planowane są w roku przyszłym. Odcinek niniejszej drogi na czas prowadzenia robót będzie wyłączony z ruchu  tranzytowego, wykonawca zapewni jedynie możliwość  dojazdu mieszkańcom  do własnych posesji.

Wykonawcą  zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma lokalna -  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  JANDA  - Janina Duda   z siedzibą w Łostówce.
 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 222
Tagi :