WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Kasinianie bili rekord Polski

Środa, 05 Kwiecień 2017

Gimnazjaliści z Kasiny Wielkiej wzięli udział w Pikniku Matematycznym w Warszawie, który odbył w dniu święta liczby π. Był on podsumowaniem III edycji Projektu mPotęga, w ramach którego szkoła z Kasiny Wielkiej realizowała projekt „Przez gry do matematyki”. Piknik połączono z biciem rekordu Polski w najdłuższym rozwinięciu łańcuchowym liczby π. Wzięli w nim udział uczniowie: Edyta Ślaga, Zuzanna Wątroba, Adam Kowalczyk, Maria Skowronek, Justyna Giemzik, Jan Skowronek, Marcin Jarząbek, Magdalena Rusnarczyk, Dawid Śmieszek, Wojciech Skowronek oraz nauczycielka matematyki, Małgorzata Skowronek – koordynator projektu „Przez gry do matematyki”.


Program Pikniku był bardzo urozmaicony. Po podsumowaniu udziału szkół w III edycji Programu mPotęga uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia – prezentacji dr. Łukasza Badowskiego „Podziwu godna liczba π”. Obserwowali również doświadczenie Buffona, które pozwoliło przybliżyć liczbę π. Wszyscy obecni na pikniku uczniowie stworzyli łańcuch – każda osoba otrzymała kolejną cyfrę z rozwinięcia liczby π. Po sprawdzeniu, przeliczeniu i zmierzeniu okazało się, że łańcuch ma długość 149,7 m, a tworzy go 330 osób. Tym samym  rekord Polski w ułożeniu rozwinięcia liczby π został pobity.

Po lunchu, który przygotowali organizatorzy, spotkaliśmy się z wolontariuszami z Wolontariatu Studenckiego „Projektor”, którzy opiekowali się nami w czasie całej imprezy – dodają uczniowie z Kasiny Wielkiej. Bawiliśmy się na przygotowanych stanowiskach matematycznych, a opiekująca się naszą grupą pani Justyna zapoznała nas z możliwościami współpracy szkół z Wolontariatem Studenckim „Projektor”. My z kolei opowiedzieliśmy o naszej miejscowości i Gminie Mszana Dolna zachęcając do przyjazdu tutaj w czasie wakacji lub ferii zimowych. Organizatorzy zaprosili nas na wystawy w centrum Nauki Kopernik, gdzie przez kilka godzin bawiliśmy się zdobywając przy tym wiedzę.

Wyjazd do Warszawy młodym Zagórzanom połączono ze zwiedzaniem stolicy. Oprowadzał ich nauczyciel Wojciech Ceklarz. Głównym punktem programu była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam młodzież dowiedziała się o przyczynach wybuchu wojny, o życiu ludności w czasie tych wydarzeń oraz o przebiegu samego powstania i związanych z nim ważnych wydarzeniach. Aby wyobrazić sobie ogrom zniszczeń uczniowie z Kasiny Wielkiej obejrzeli film „Miasto ruin”. Był również czas na odpoczynek w Złotych Tarasach.  Zobaczyli również Pałac Kultury i Nauki oraz Plac Zamkowy. Pod kolumną Zygmunta zrobili pamiątkowe zdjęcie.

Przed Pałacem Prezydenckim widzieliśmy przejazd kolumny z prezydentem – wspominają gimnazjaliści. Pomodliliśmy się w kościele św. Anny. Następnie skierowaliśmy się na Rynek Starego Miasta, byliśmy przy Warszawskiej Syrence, pomniku Małego Powstańca oraz Jana Kilińskiego. Przeszliśmy wzdłuż Barbakanu. Obserwowaliśmy dolinę Wisły z Gnojnej Góry i przeszliśmy ulicą Kamienne Schodki. Obserwowaliśmy też Warszawę przejeżdżając busem na Bielany na nocleg oraz w drodze powrotnej.
Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele matematyki: Małgorzata Skowronek oraz Wojciech Ceklarz oraz sekretarz szkoły Maria Mazgaj.


- Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Mszana Dolna, Panu Bolesławowi Żabie.  Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez niego koszty wyjazdu tylko w części pokrywali rodzice uczniów oraz nauczyciele. Była to więc dla młodzieży prawdziwa nagroda, nie tylko za pracę włożoną w realizację projektu, ale również za zaangażowanie w popularyzowanie matematyki oraz osiąganie wysokich wyników w nauce. A z kolei nam – nauczycielom – dodaje skrzydeł świadomość, że ktoś widzi nasze starania i docenia je - mówią organizatorzy .

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 27
Tagi :