WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Laskowa Nagórze

Poniedziałek, 20 Marzec 2017

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Laskowa Nagórze, nr analiz 433/Z/2017 i 434/Z/2017, pobranej w dniu 17.03.2017r. przez przedstawiciela Laboratorium Wody i Ścieków MZGK i M Sp. z o.o. w Limanowej, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGK i M Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Laskowa Nagórze określony  decyzją nr 5/17 z dnia 16.03.2017r. znak NHK-ET-431-7/17.

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 14
Tagi :