WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Sprawa uczestnictwa Starosty w radzie nadzorczej Tauron Ekoserwis definitywnie zakończona!

Czwartek, 16 Marzec 2017

W czerwcu 2016 r. Radny Stanisław Nieczarowski wezwał Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego do usunięcia naruszenia prawa, jakie zdaniem radnego miało polegać na nie poddaniu pod głosowanie Rady Powiatu Limanowskiego, odwołania Starosty Limanowskiego z pełnionej funkcji. Rada Powiatu Limanowskiego po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy,  a także mając na uwadze stanowisko organu nadzoru prawnego – Wojewody Małopolskiego odmówiła uwzględnienia wezwania radnego jako całkowicie nieuzasadnionego.  Według bowiem Wojewody Małopolskiego analiza prawna i faktyczna sprawy pozwoliła na uznanie, iż członkostwo Jana Puchały w Radzie Nadzorczej Tauron Ekoserwis było w znaczeniu prawnym zdarzeniem bez następstw i konsekwencji. Dlatego też Wojewoda nie znalazł w niniejszej sprawie podstaw do zastosowania przysługujących mu środków prawnych w tym w szczególności środków nadzoru.

W odniesieniu do powyższego Radny Stanisław Nieczarowski złożył skargę na bezczynność Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to postanowieniem z dnia 26 września 2016 r. przedmiotową skargę odrzucił.

Radny zakwestionował powyższe rozstrzygnięcie korzystając z prawa wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Informujemy Państwa, iż sprawa ta ostatecznie się zakończyła. Naczelny Sąd Administracyjny Postanowieniem z dnia 2 lutego 2017 r. oddalił skargę kasacyjną Stanisława Nieczarowskiego. Orzeczenie to jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

 

Autor : Wydział Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości
Wyświetleń : 180
Tagi :