WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Seminarium „O zdrowiu Sądeczan”

Piątek, 10 Marzec 2017

Już po raz szósty Fundacja Sądecka zorganizowała w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu seminarium „O zdrowiu Sądeczan”. Specjaliści, którzy przyjechali z całej Małopolski poruszali różne zagadnienia dotyczące zdrowia. Tym razem dyskutowano między innymi o systemie podstawowej opieki zdrowotnej w świetle nowej ustawy, a także o tym jaki wpływ na nasze zdrowie ma zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy. Panel dotyczący bezpłatnej limanowskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego przedstawiła Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego.

 

Do Nowego Sącza, by wziąć udział w konferencji, przyjechali specjaliści z różnych dziedzin medycyny, dyrektorzy szpitali i placówek medycznych, lekarze praktycy, a także urzędnicy odpowiedzialni za organizację służby zdrowia w Małopolsce. Była to niepowtarzalna okazja do posłuchania bardzo ciekawych wykładów, rozmów i dyskusji. W tym roku tematyka była zróżnicowana. Ujęto ją w kilku blokach tematycznych. Zagadnieniami wiodącymi były: podstawowa  opieka zdrowotna w Polsce w świetle nowej ustawy oraz debata o wpływie smogu na zdrowie mieszkańców regionu.

Seminarium rozpoczęło się od panelu poświęconego podstawowej opiece zdrowotnej. W dyskusji brali udział Marta Machał-Kawecka z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dr Tomasz Winkowski z Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz reprezentanci Sądecczyzny – lek. med. Artur Puszko, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu oraz lek. Barbara Jurkiewicz, kierownik NZOZ Remedium w Nowym Sączu. Zgodnie z projektowanymi założeniami ustawy pacjenci korzystający z POZ znajdą się pod opieką specjalnych zespołów złożonych z lekarzy, pielęgniarek i położnych. Szeroką formą opieki zintegrowanej mają być też objęci pacjenci z wybranymi chorobami przewlekłymi.

Paneliści lekarze-pulmonolodzy i pediatrzy i przedstawiciele WIOŚ dyskutowali o tym, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma wdychanie zanieczyszczonego powietrza z zawartością bardzo niebezpiecznych pyłów PM 10 i PM 2,5. Okazuje się, że  organizm człowieka chłonie je jak gąbka. Nowy Sącz jest jednym z tych miast w Polsce, w którym szczególnie zimą smog daje się mieszkańcom we znaki.

Duży blok tematyczny został także poświęcony polskiemu systemowi wspierania zatrudnienia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością - ewolucja systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce. W panelu tym udział wzięła Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, która przedstawiła funkcjonowanie bezpłatnej powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w Limanowej. W tym samym panelu można było wysłuchać prelekcji Marty Mordarskiej - dyrektora Małopolskiego PFRON w Krakowie na temat „W drodze do skutecznej rehabilitacji zawodowej” oraz Iwony Kamieńskiej, byłej dziennikarki Gazety Krakowskiej, autorki książek „Akademia Orłów” i „Akademia Orłów II”, której mąż kilka lat temu doznał wypadku podczas prac w ogrodzie i stracił możliwość poruszania się o własnych nogach. Iwona Kamieńska zrobiła wykład nt. „Integracja, a konkluzja czyli świat nie tylko dla orłów”.

Warto również dodać, że w trakcie spotkania, uczestnicy mieli także możliwość aktywnego udziału, poprzez zadawanie pytań. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość do obejrzenia stoisk kilku wystawców, a także degustacji produktów. W jednej z sal MCK SOKÓŁ stanęły stoiska: Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej, Tłoczni Owoców „Pawłowski”, PWSZ Nowy Sącz, Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu, Pasieki „Barć” z Kamiannej oraz Kryniczanki, sklepu Zaopatrzenia Medycznego Euro-Med., Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Sowa, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Autor : Agnieszka Piwko / fot. Janusz Bobrek
Wyświetleń : 65
Tagi :