WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

Projekt Powiatu Limanowskiego z transgranicznym dofinansowaniem!

Czwartek, 23 Luty 2017

21 lutego 2017 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, podczas którego zatwierdzona została lista mikroprojektów do dofinansowania złożonych w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura”. Projekt Powiatu Limanowskiego znalazł się na 10 pozycji wśród pozostałych wniosków.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Euroregion Tatry, projekt Powiatu Limanowskiego pn. Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina znalazł się na liście mikroprojektów do dofinansowania w naborze do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w ramach osi priorytetowej: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Projekt obejmujący utworzenie nowych e-usług upowszechniających dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina będzie realizowany w partnerstwie z Dolnym Kubinem.Lista projektów z terenu powiatu limanowskiego, które otrzymały dofinansowanie:

1) Powiat Limanowski wraz z Mesto Dolný Kubín - projekt pn. Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina – 10 miejsce na liście rankingowej.
2) Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej wraz z Múzeum v Kezmarku - projekt pn. Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu - 17 miejsce na liście rankingowej.
3) Limanowski Dom Kultury wraz z Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín - projekt pn. Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego - 34 miejsce na liście rankingowej.
4) Gmina Kamienica wraz z Gmina Smiżany - projekt pn. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju - 35 miejsce na liście rankingowej.

W ramach 1 osi priorytetowej, zatwierdzono do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 35 mikroprojektów na łączną kwotę około 2,1 mln Euro. Beneficjentami mikroprojektów są polskie i słowackie gminy, miasta, powiaty, instytucje kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe. Realizacja mikroprojektów będzie zarządzana przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym.

W ramach projektu Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina zaplanowano następujące elementy:

Interaktywny Transgraniczny Most Turystyczny stworzenie interaktywnych ławeczek turystycznych zlokalizowanych na terenie Powiatu Limanowskiego oraz  Dolnego Kubina z interaktywnym panelem dodatkowym prezentującym atrakcje turystyczne Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina.

Transgraniczny e-przewodnik po Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie - to rozbudowana aplikacja mobilna zawierająca prezentację atrakcji i szlaków turystycznych, twórców rzemiosła i artystów oraz prezentację produktów lokalnych. Ponadto aplikacja zawierać będzie następujące funkcjonalności: dostęp do portali społecznościowych, audio przewodników, skanerów kodów QR i panoram sferycznych. Aplikacja będzie dwujęzyczna, tj. polsko - słowacka. Rozbudowana będzie o następujące elementy: transgraniczne questy turystyczne - zagadki turystyczne po Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie w formie interaktywnej gry terenowej. Zamontowane zostaną Beacony w Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie, tj. innowacyjne nadajniki przy atrakcjach turystycznych, za pośrednictwem których, przy pomocy systemu Bluetooth rozsyłane będą przez stworzoną aplikację treści turystyczne do turystów przebywających w Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie.

W ramach projektu zakupione zostaną google cardboards, tj. wirtualne okulary do odtwarzania wirtualnych treści turystycznych, w tym panoram sferycznych, wirtualnych spacerów, w posiadaniu których jest już Powiat Limanowski. Materiały te będą wykorzystywane w działalności promocyjnej Powiatu Limanowskiego.

Utworzenie wirtualnej przestrzeni Powiat Limanowski - Dolny Kubin 2.0
- dla tych, którzy chcieliby indywidualnie doświadczyć atrakcji regionu zostaną stworzone stanowiska wyposażone w Oculus Rift wraz z komputerem z aplikacją oraz stworzona zostanie aplikacja na Samsung Gear. Za pomocą interaktywnych zestawów będzie możliwość odwiedzać region Powiatu Limanowskiego z różnych miejsc. Zestaw będzie przenośny i będzie mógł być później wykorzystywany podczas targów turystycznych.

Na koniec zorganizowana zostanie wizyta studyjna w Powiecie Limanowskim, połączona z konferencją zamykającą projekt.

Wartość dofinansowania projektu to 90% (85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 5% - budżet państwa). Wkład własny 10%. Planowana wartość projektu: 225 500 zł brutto.

Przypomnijmy. Powiat Limanowski wraz z Dolnym Kubinem w roku 2014, zrealizował wspólny projekt turystyczny pod nazwą INFOTUR, czyli system promocji atrakcji turystycznych Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina. Projekt ten został bardzo wysoko oceniony oraz uzyskał nagrody m.in. na konkursie Róża Regionów czy podczas targów turystycznych w Poznaniu. Ponadto INFOTUR wybrany został najlepszym Samorządowym Projektem Międzynarodowym (edycja 2015). 
 

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 231
Tagi :