WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Rozpoczęła się XII edycja konkursu ,,Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”

Wtorek, 14 Luty 2017

Rusza XII edycja konkursu ,,Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”, celem którego jest promocja postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. W trakcie Konkursu wyłonione zostaną najciekawsze pomysły na działalność gospodarczą. Kryterium oceny będzie m.in. realność, innowacyjność i dostosowanie do potrzeb rynku. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Zadaniem młodzieży biorącej udział w konkursie będzie opracowanie przy pomocy formularza - biznes planu, własnego pomysłu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.   

Zgłoszenia do konkursu (biznes plan - wyłącznie w formie elektronicznej, oświadczenie oraz informacja wstępna) należy dostarczyć do 22 marca 2017 r. do godziny 15.00 do  Starostwa Powiatowego przy ulicy Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa (liczy się data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego) drogą pocztową, osobiście lub przesłać drogą mailową z oficjalnej skrzynki mailowej szkoły na adres: rozwoj@powiat.limanowa.pl.

W przypadku przesłania zgłoszenia drogą mailową należy załączyć skany oświadczenia i informacji wstępnej i uzyskać zwrotne potwierdzenie odebrania zgłoszenia. Oryginały  oświadczenia wraz z informacją wstępną złożyć u Dyrektora szkoły.

Biznes plan należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie doc,  pdf lub  jpg)  na nośniku CD lub przesłać e-mailem z oficjalnej skrzynki mailowej szkoły na adres: rozwoj@powiat.limanowa.pl.


Kontakt w sprawie konkursu:
Czesław Abram
tel. 18 3337 897, 
e- mail: rozwoj@powiat.limanowa.pl
Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
II piętro pok. Nr 204a
 
Dokumentacja konkursowa w załączeniu:
Regulamin konkursu
Wzór biznes planu
Oświadczenie wraz z informacją wstępną
Karta oceny I etap
Karta oceny II etap

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 436
Tagi :