WIADOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

Zarząd Powiatu podpisał umowę na budowę linii kablowej

Piątek, 20 Styczeń 2017

20 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę dotyczącą zadania pn. „Budowa linii kablowej oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z układem pomiarowym dla Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej". Zamawiającego reprezentowali Jan Puchała Starosta Limanowski oraz Agata Zięba Członek Zarządu, z ramienia wykonawcy umowę podpisał Stanisław Górka, Prezes Zarządu Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Krakowie S.A.

 

 

Zakres robót objętych zamówieniem obejmie w szczególności budowę linii kablowej o mocy 15kV oraz budowę kontenerowej stacji transformatorowej wraz z układem pomiarowym. Zamówienie obejmie również wykonanie wszelkich prób i sprawdzeń oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę: 181 496, 17 zł
Termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni od daty udzielenia zamówienia.

Autor : Agnieszka Piwko
Wyświetleń : 176
Tagi :