WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

INFORMACJA

Piątek, 30 Wrzesień 2016

Informacja dotycząca prowadzenia prac obserwacyjno – pomiarowych w ramach monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018

Minister Środowiska informuje, że na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2018 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.


Prace terenowe wykonywane będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych przez konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym.
Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków  środowiska.


W związku z powyższym prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym przez Wykonawcę do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Autor : Biuro Promocji, Kultury i Turystyki
Wyświetleń : 35
Tagi :