WIADOMOŚCI - Zdrowiewróć do listy wiadomości

Trwa nabór do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Środa, 20 Lipiec 2016

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (...)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.


Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

 


W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:
a)    Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
b)    Staży zawodowych
c)    Szkoleń zawodowych
d)    Pośrednictwa pracy
e)    Wsparcia trenera pracy


Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:


• telefon: 512 053 545
• e-mail: malopolskie@kontraktor.biz.pl
• Biuro Projektu w Krakowie: ul. Bajana 4, 31-465 Kraków   
•  więcej na: www.kontraktor.biz.pl


 

Autor : Biuro Promocji, Kultury i Turystyki
Wyświetleń : 83
Tagi :