WIADOMOŚCI - Ogłoszeniawróć do listy wiadomości

Zakaz użytkowania wody - wodociąg lokalnego Szoła Podstawowa w Glisnem

Piątek, 20 Maj 2016

Po zapoznaniu się z raportem badań próbki wody pobranej w dniu 16.05.2016r. z sieci wodociągu lokalnego - Szkoła Podstawowa Glisne; punkt poboru sieć budynek Szkoły Podstawowej Glisne badanie cząstkowe wody wykonane przez WSSE Kraków – nr sprawozdania LZT/W/443/N/2016.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

1) Nazwa urządzenia: wodociąg lokalny SP Glisne
2) Dobowa produkcja wody: ok 5 m3/dobę
3) Liczba zaopatrywanej ludności: ok. 20
4) Stosowane uzdatnianie wody: chlorowanie
5) Data wystąpienia zanieczyszczenia i dzień poboru 16.05.2016r. 
6) Wynik badania: liczba bakterii grupy Coli – 16 w 100 ml, liczba bakterii Escherichia Coli – 8 w 100 ml

                     
W dniu 19.05.2016r., powiadomiono telefonicznie właściciela wodociągu lokalnego - Szkoła Podstawowa Glisne - o złej jakości wody oraz poinformowano o zakazie użytkowania wody. Wg oświadczenia zostaną podjęte natychmiastowe działania w tej sprawie, wydano decyzję administracyjną nr NHK-AT- 431-25/16 o zakazie użytkowania wody.

 
 
 

Autor : Biuro Promocji, Kultury i Turystyki
Wyświetleń : 32
Tagi :