WIADOMOŚCI - Edukacjawróć do listy wiadomości

Sukces pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Środa, 15 Lipiec 2015

Zakończył się pilotażowy etap programu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. To jeden ze sztandarowych programów edukacyjnych naszego województwa, który został sfinansowany z pieniędzy pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Główną ideą przedsięwzięcia jest  – z jednej strony - umożliwienie kontaktu szkołom z najbardziej renomowanymi uczelniami Małopolski, z drugiej zaś – wyłowienie najzdolniejszych uczniów w województwie. W programie – jako jedyne z naszego Powiatu – uczestniczyło I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej.

 

- Nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z biologii i chemii, prowadzonych on-line przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na poszczególne przedmioty przypadło po 30 godzin zajęć – mówi Artur Krzak, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym. – To bardzo ciekawa inicjatywa, wykłady prowadzone na poziomie akademickim, możliwość dialogu uczniów z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie wiedzy – dodaje.

Małopolska Chmura Edukacyjna” ruszyła w marcu 2014 roku. Wówczas Zarząd Województwa podpisał umowy z krakowskimi uczelniami. Były to, przypomnijmy, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu.

W programie pilotażowym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej brało udział w sumie 21 szkół z całego województwa – dziesięć liceów i jedenaście techników. Z tej nowatorskiej metody nauczania skorzystało 900 uczniów. Koszt projektu zamyka się kwotą 4 942 302 złotych. Docelowo planowane jest zaangażowanie w to przedsięwzięcie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół małopolskich.

Głównym założeniem przedmiotowego projektu było stworzenie ram współpracy szkół wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi dla rozbudzenia zainteresowań małopolskiej młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu. Podejmowane w ramach projektu działania, miały wpływ na zwiększenie świadomości wyboru kierunku studiów oraz rozwijanie współpracy uczelni wyższych z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Szacuje się jednak, że w latach 2015-2020 program trafi do niemal wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie.  

 

Realizacją obszarów projektu zajęło się sześć uczelni: AGH (Lider projektu), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Rolniczy.  

Oprócz Powiatu Limanowskiego do projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie przystąpiły także Gmina Miejska Kraków, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tarnów, Powiat Chrzanowski, Powiatem Gorlicki, Powiat Krakowski, Powiat Myślenicki, Powiat Nowosądecki, Powiat Nowotarski, Powiat Olkuski, Powiat Oświęcimski, Powiat Tarnowski, Powiat Wadowicki, Powiat Wielicki.

 

Autor : Biuro Promocji Kultury i Turystyki
Wyświetleń : 828
Tagi :