WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Informacja

Wtorek, 14 Lipiec 2015

Informacja dotycząca wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2015-2019

Minister Środowiska informuje, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2015-2019  prowadzone będą prace pomiarowe i obserwacyjne w ramach monitoringu lasów.
Prace terenowe wykonywane będą  w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku 5-letniego cyklu.
Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie wstępu na teren lasów oraz umożliwienie dokonania obserwacji i pomiarów osobom uprawnionym.

Autor : Biuro Promocji, Kultury i Turystyki
Wyświetleń : 336
Tagi :