WIADOMOŚCI - Informacjewróć do listy wiadomości

Zakończyła się IX Limanowska Gala Przedsiębiorczości!

Wtorek, 19 Listopad 2013

15 listopada br. w Limanowskim Domu Kultury, Powiat Limanowski wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej i Powiatowym Urzędem, organizował IX edycję Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości.

 

W tym roku honorowy patronat nad Galą objęli: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Senator RP Stanisław Hodorowicz oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

Uroczystość jest corocznym świętem przedsiębiorców, jak również okazją do podsumowania konkursu skierowanego do przedsiębiorców. Konkurs rozstrzygany jest w kategoriach: „Lider Biznesu”, „Inicjatywa Gospodarcza” „Działalność charytatywna wśród lokalnej społeczności”, a w tym roku po raz pierwszy przeprowadzony zostanie dodatkowy konkurs w kategorii „Pracodawca roku”.

 

 

Kapituła  konkursowa w składzie- Tomasz Krupiński, Franciszek Dziedzina, Stanisław Gągała, Józef Oleksy, Marek Młynarczyk, Anna Cuper, na posiedzeniu dnia 16 października br. po wnikliwej analizie złożonych ankiet dokonała wyboru tegorocznych laureatów.

- Uczestniczymy w kolejnej dziewiątej już gali przedsiębiorczości w ramach której  organizowany jest konkurs mający na celu promocje firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem zasad etyki biznesu oraz wyróżnianie osób, które swym działaniem szczególnie przyczyniają się do tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, jak i dla rozwoju lokalnej społeczności- mówił w imieniu Kapituły Konkursowej Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Organizatorem konkursu jest Powiat Limanowski w tym Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, wspólnie z Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców na mocy podpisanego  porozumienia aktualizowanego corocznie. (…) W swojej ocenie Kapituła Konkursowa Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości brała pod uwagę następujące kryteria; tworzenie nowych miejsc pracy, wartość inwestycji w firmę w okresie ostatniego roku, w tym zwłaszcza inwestycji innowacyjnych oraz proekologicznych, nowe rynki zbytu (w tym eksport), nowe produkty wprowadzone na rynek, rolę Internetu w firmie, działalność charytatywną i społeczną, tworzenie korzystnych warunków zatrudnienia przy współpracy, działania przyczyniające się do rozwoju lokalnego rynku pracy (w tym zgłaszanie ofert pracy i zatrudnianie osób bezrobotnych), a także współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. Autorzy pomysłu Gali Przedsiębiorczości, czyli Samorząd Powiatowy, oraz sami przedsiębiorcy z pełna świadomością podjęli zadanie rozwoju przedsiębiorczości, jej promocję,  wskazywanie, na właściwych ludzi i wzorce prowadzące do sukcesu osobistego i gospodarczego Limanowszczyzny. W ten sposób rozumieliśmy i nadal rozumiemy swoją rolę w budowaniu dobra wspólnego jakim jest dobro ludzi tutaj pracujących i żyjących- mówił Tomasz Krupiński -  Mamy wszakże również świadomość, iż kołem napędowym przedsiębiorczości pozostaje kapitał, a budowanie kapitału przez przedsiębiorcę pragnącego rozwoju swojej firmy jest możliwe jedynie przy wsparciu Państwa poprzez regulacje prawno-finansowe, co pozostaje domeną Parlamentu i Rządu.

 

   

 

Podczas Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości polskiej, uhonorowani zostali Srebrnym Krzyżem Zasługi - Paweł Tokarczyk i Kazimierz Wojtas, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi - Józef Hajdyła i Janusz Piętoń. Dekoracji dokonali Wojewoda Małopolski Jerzy Miller wraz z Prezesem Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Stanisławem Gągałą.

 

 Laureaci tegorocznej Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości;

Nominacje w kategorii Małe Przedsiębiorstwa otrzymali Firma Produkcyjno – Usługowo-Handlowa Krzysztof Bieda, F.U.P.H GM Meble Mucha Grzegorz Walowa Góra, Foto-Reflex Paweł Rapacz Kasina Wielka, P.P.H.U "LYNX" Bogdan Ryś Dobra i Gabinet Kosmetyczny "BELLA" Sroka Agata Limanowa

 

 Liderem Biznesu w  kategorii ,,Małe  przedsiębiorstwa” została Firma Produkcyjno – Usługowo-Handlowa Krzysztof Bieda

 

 

 Diamenty dla laureatów poprzedniej edycji;

Pierwszy Diament: CAROX J. Oleksy, R. Szewczyk Sp. J. Męcina

Drugi Diament:  Drukarnia MALINOWA sc Barbara Merkowska, Wanda Musiał Limanowa

 Trzeci Diament:  Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa KOMPLEX Janowice

 Złota Statuetka Lidera Biznesu trafiła do firmy LATHER-KAZ" K&M Więcławek Sp. J. Kamienica

 

Nominacje  w kategorii Średnie Przedsiębiorstwa otrzymali Biuro Usług Finansowo-Ksiegowych "FIS-KUZ" Limanowa, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KONSTAL Andrzej Kurnik Krasne Lasocice, a także BOGMAR S.C. Mariusz Grzyb, Katarzyna Grzyb Mszana Dolna

Liderem Biznesu w  kategorii ,,Średnie  Przedsiębiorstwa” zostało  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe KONSTAL Andrzej Kurnik Krasne Lasocice

 

Diamenty dla laureatów poprzedniej edycji

 Pierwszy Diament
 Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa BOMSTAL Stanisław Bąbel, Szczyrzyc
 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Montażowe „MIDRWE II” Paweł Michura, Młynne

 

W kategorii  ,,Duże przedsiębiorstwa Nominacje w tej kategorii otrzymali;  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REHSTAB" ODDZIAŁ REHABILITACJI, USŁUGI REHABILITACYJNE Stabrawa Rafał Limanowa,  Meblomet Spółdzielnia Pracy Mszana Dolna, a także INSTAR Spółka Jawna Marek Czamara, Ewa Hajdyła, Jan Pytel Limanowa

 Liderem Biznesu  w  kategorii ,,Duże  Przedsiębiorstwa” została Spółdzielnia Pracy  MEBLOMET Mszana Dolna

 

 

 Diamenty dla laureatów poprzednich edycji
       Pierwszy Diament:
Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa LIMBLACH Ignacy Włodarczyk Limanowa

·         Drugi  Diament:
 Bank Spółdzielczy w Limanowej

·         Trzeci  Diament:
 Partner-Alma Stach, Król Sp. J. Limanowa

 

 

W kategorii ,,Inicjatywa  Gospodarcza” nominacje otrzymali;

  • 2MS Serwis Marcin Spędzia Pogorzany
  • Centrum Języków Obcych Madison Kamila Kuczaj Limanowa
  • F.H.U "MALWA" Malwina Strama Poręba Wielka
  • P.P.U.H. "DEJW" Dawid Biernat Limanowa
  • Piotr Pietroń LIMAMAPS Młynne

Laureatem zostało P.P.U.H. "DEJW" Dawid Biernat Limanowa

 

W konkursie „Pracodawca Roku” nominacje otrzymali

  • Partner-Alma Stach, Król Sp. J Limanowa
  • MTD Wojciech Miśkowiec Tymbark
  • Bank Spółdzielczy 8 Limanowej

 Laureatem został  Bank Spółdzielczy w Limanowej

 

Tytuł „Za działalność charytatywną wśród lokalnej społeczności” otrzymali Eugeniusz Wojak i  Mieczysław Joniec

 

 

Następnie wystąpił Jan Puchała Starosta Limanowski, który podczas swojego wystąpienia złożył gratulacje na ręce laureatów, a osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Powiatu Limanowskiego, jak również dla limanowskiej przedsiębiorczości serdecznie podziękował.

- W dobie kryzysu, zdobycie i utrzymanie ugruntowanej pozycji na rynku wymaga nie tylko osobistych predyspozycji, ale też wiedzy i doświadczenia. Sukcesy odnoszą Ci, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań i  potrafią wsłuchać się w potrzeby dzisiejszego rynku. To właśnie Wasza pracowitość, energia, wyobraźnia, intuicja rynkowa a przede wszystkim konsekwencja w działaniu - powoduje, że przedsiębiorczość na tym terenie dynamicznie się rozwija- mówił  do przedsiębiorców starosta Jan Puchała - Nasze dotychczasowe sukcesy osiągane są przy odpowiednim wsparciu merytorycznym i finansowym, jakie otrzymujemy w ramach realizacji wielu programów pomocowych. Te programy, z których w ostatnich 3 latach skorzystało niemal 100 przedsiębiorców z terenu Powiatu Limanowskiego, to prawie 40 mln zł wsparcia w projektach o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Warto podkreślić, że Powiat Limanowski i samorządy lokalne, łącznie w ramach różnych programów zrealizowały 66 projektów o wartości 224 mln zł, gdzie wartość dofinansowania to 131 mln zł.

 

 

Podczas swojego przemówienia Starosta Limanowski złożył także podziękowania na ręce prof. Stanisława Hodorowicza – Senatora RP, jak mówił -  Pana osobiste wsparcie i zaangażowanie w sprawy Powiatu Limanowskiego, w tym lobbowanie w kwestiach bardzo istotnych z punktu widzenia dalszego rozwoju naszego powiatu jest nieocenione. Mowa tu o wsparciu na jakie mogłem liczyć podczas rozmów prowadzonych w ministerstwach, a dotyczących m.in. planowanej budowy Centrum Balneologii i kompleksów basenów rekreacyjnych w Porębie Wielkiej. To dzięki Pana osobistemu zaangażowaniu jesteśmy na etapie uzyskania od Pana Marszałka koncesji, co oznacza że już niebawem będziemy mogli rozpocząć realizację tej długo oczekiwanej inwestycji. To przedsięwzięcie to nie tylko szansa na rozwój turystyki Powiatu Limanowskiego, ale przede wszystkim wiele nowych miejsc pracy. W swoim wystąpieniu nie zapomniał także o wyrazach wdzięczności dla Jerzego Millera - Wojewody Małopolskiego, bo jak wskazał to - Dzięki jego przychylności, a także  dobrej woli współpracy, możliwe było uzyskanie na przestrzeni ostatnich 4 lat środków finansowych w wysokości ponad 31 mln zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji całego szeregu zadań związanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej powiatu. Finansowe wsparcie otrzymywaliśmy w trzech zasadniczych obszarach, obejmujących likwidację skutków klęsk żywiołowych, stabilizację osuwisk, oraz inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. O rozmiarach wsparcia świadczy miejsce Powiatu Limanowskiego w ścisłej czołówce Województwa, jeśli chodzi o dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Byliśmy beneficjentem każdej z jego edycji. Dzięki otrzymanym środkom z tego programu przebudowano i gruntowanie zmodernizowano ciągi dróg powiatowych o łącznej długości 74 km.

 

 

 

Przyjacielem jest ten, dzięki któremu stajemy się lepsi i piękniejsi!  Te słowa Jana Pawła II  można w doskonały sposób odnieść do osób wyróżnionych tytułem Przyjaciel Powiatu Limanowskiego, bo to w dużym stopniu, dzięki nim realizacja wielu inwestycji były możliwy, a dzięki temu obraz naszej „małej ojczyzny”  staje się coraz piękniejszy i lepszy!

 

 

Tytuł „Przyjaciel Powiatu Limanowskiego” został przyznany Jerzemu Millerowi, Wojewodzie Małopolskiemu i prof. Stanisławowi Hodorowiczowi Senatorowi RP.

Natomiast Mecenasem Przedsiębiorczości została Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego.

 

 

Podczas uroczystej gali specjalne podziękowania wręczyli także przedsiębiorcy limanowszczyzny, otrzymali je Biskup tarnowski Andrzej Jeż i Prezes Polskapresse Bernadetta Podlińska

 

 


- Limanowska gala przedsiębiorczości powoli dobiega końca, ale święto przedsiębiorców trwa. Mamy tą wielką satysfakcję, my przedsiębiorcy i organizatorzy, ze udało się nam wykreować takie wydarzenie, które bardzo dobrze udało się wpisać w kalendarz imprez limanowszczyzny. Mamy tym bardziej wielką satysfakcję, że to wydarzenie staje się także wydarzeniem towarzyskim, że chcemy się spotykać, chcemy tu być i chcemy rozmawiać, a przede wszystkim spotykamy się po to, żeby podziękować za Waszą pracę, a najlepszych z Was nagrodzić.(…) Myślą przewodnią, pod kątem tych wszystkich naszych spotkań są dwa wyrazy: przedsiębiorca i przedsiębiorczy. Gdyby zapytać, co my rozumiemy pod pojęciem „dobry przedsiębiorca” to pewnie jak tu jesteśmy na sali, każdy poda inną definicję, ale wydaję mi się osobiście, że najbardziej zbliżona prawdy byłaby definicja taka - dobry przedsiębiorca to człowiek, który bardzo dużo pracuje, to człowiek który musi mieć wiedzę i ciągle ją pogłębiać, a przede wszystkim musi go cechować pasja i żarliwość w działaniu – i takich przedsiębiorców ma limanowszczyzna. Ludzi mądrych, pracowitych, roztropnych, rozważnych, nie bojących się ryzyka, solidnie płacących podatki, z olbrzymi, otwartym sercem- mówił Stanisław Gągała, Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców podsumowując galę.

- Kapituła obdarzyła przedsiębiorców dzisiaj bardzo zaszczytnymi tytułami; Lidera Biznesu, Pracodawca Roku, czy tytuł  za otwarte na potrzeby innych serce. To prawda, ale tych osiągnięć, tych sukcesów nie byłoby bez tych, którzy tworzą odpowiedni klimat dla przedsiębiorczości, których nazywamy „ Przyjaciółmi Przedsiębiorczości” i dlatego dzisiaj mieliśmy tą wielką satysfakcje prosić Panią Minister, Pana Wojewodę, prosić Pana Senatora o przyjęcie naszych skromnych wyróżnień. Mamy olbrzymią satysfakcję podziękować Państwu za to, że każdy z Was jest dobrym przyjacielem Powiatu Limanowskiego, naszych limanowskich przedsiębiorców- mówił Prezes Stanisław Gągała w trakcie swojego wystąpienia -  Wiemy że Gala Przedsiębiorczości to nie jest miejsce, żeby  mówić o problemach, kłopotach, troskach, żeby narzekać i być może być źle nastawionym, ale są takie problemy które spędzają sen z oczu nam przedsiębiorcom. Chciałbym, a właściwie  marzę o tym jako przedsiębiorca, żeby było więcej patriotyzmu gospodarczego, żeby więcej było lobbingu na rzecz naszych przedsiębiorców, żeby więcej było przejrzystego, dobrego prawa, bo to właśnie tu są małe firmy zatrudniające kilka lub kilkanaście osób, ich nie stać na to by zatrudniać wytrawnych prawników, specjalistów od prawa i doradców by przeprowadzić przedsiębiorcę przez gąszcz polskich przepisów.  Oni muszą to sami wszystko przetrawić, muszą sami sobie z tym wszystkim. Dlatego bolejmy, my przedsiębiorcy limanowscy, bo brakuje terenów inwestycyjnych. Szkoda, że oddalają się drogi szybkiego ruchu, które by łączyły limanowszczyznę z Polską i dalej z Europą. Szkoda, to nam trochę przeszkadza. A intryguje nas to najbardziej, że jak z uporem maniaka, jak bumerang co 4 lata wracają niesamowite obietnice budowy szklanych domów. Myślę, że uda nam się te wszystkie przeciwności pokonać, bo jak patrzę na tą salę i widzę kwiat limanowskiej przedsiębiorczości i tylu wspaniałych przyjaciół tej przedsiębiorczości to na pewno nasze marzenia się spełnią.

 

 

Podczas gali także Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego pogratulował tegorocznym laureatom - Gratuluję nie tylko wyróżnień, ale przede wszystkim pozycji na rynku, wypływającej z Waszej skuteczności – mówił Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Za zrealizowanymi projektami z funduszy europejskich stoją ludzie: przedsiębiorcy, wykonawcy, a także firmy doradcze, które pomagają przygotować projekty. Cieszy też fakt, że wiele firm skorzystało ze wsparcia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Mamy już podpisane ponad 2000 umów z przedsiębiorcami. To są właśnie środki dla aktywnych – dodał.

 


Konferansjerami tegorocznej Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości, podobnie jak w latach ubiegłych
byli Dorota Janczy- Stożek i Paweł Tokarczyk
 
 

 

Uroczystą Limanowską Galę Przedsiębiorczości swoim występem uświetniły
dzieci z Państwowej Szkoly Muzycznej I stopnia w Limanowej.

 

 

Autor : Biuro Promocji Kultury i Turystyki
Wyświetleń : 3493
Tagi :