WIADOMOŚCI - Organizacje Pozarządowewróć do listy wiadomości

Informacja

Wtorek, 19 Luty 2008

Starosta Limanowski informuje:

że w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" w bieżącym roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania ; maksymalna kwota dofinansowania: do 150 000 zł. na każdy projekt;

Obszar D- likwidacja barier transportowych - maksymalna kwota dofinansowania:
 do 92 000 zł. dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 do 80 000 zł. dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9–cio miejscowymi
 do 250 000 zł. dla autobusów.

Dla powiatu limanowskiego wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 75% kosztów jego realizacji.

Termin przyjmowania wniosków zgłaszanych przez projektodawców został wyznaczony na 28 lutego 2008 r.

Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej p. nr 138, nr tel. (018) 33 75 826

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl - Programy PFRON
Autor :
Wyświetleń : 18
Tagi :