WIADOMOŚCI - Organizacje Pozarządowewróć do listy wiadomości

XVI Światowy Dzień Chorego

Środa, 13 Luty 2008

Dzień 11 lutego to Święto Matki Bożej z Lourdes, w tym dniu obchodzony jest także Światowy Dzień Chorego.

Wprowadził go Papież Jan Paweł II w 1993 roku, w liście ustanawiającym Światowy Dzień Chorego, Ojciec Święty napisał: „Ma on być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości”.
Światowy Dzień Chorego jest zarazem zaproszeniem i odpowiedzią, na wołanie człowieka cierpiącego, który nie jest jakimś chorobowym przypadkiem, ale osobą, przeżywającą bolesne doświadczenie w wielu wymiarach istnienia. Człowiek jest jednością, dlatego w sytuacji spotkania z cierpieniem: fizycznym czy psychicznym, cała osoba jest nim dotknięta. Zawsze dotyka konkretnego człowieka, który często z głębi swojej samotności kieruje dramatyczne pytanie, dlaczego właśnie ja?, dlaczego mnie to spotkało? Wielokrotnie byłem stawiany wobec takiego problemu. Dotyka ona najczęściej problemu samego sensu istnienia, a dla człowieka wierzącego dodatkowo stosunku Pana Boga do tego doświadczenia. Zapewne cierpienie jest dla człowieka rodzajem życiowej próby, której trudno jest sprostać o własnych siłach. Nie można z wyprzedzeniem zaprogramować swojej nadziei. Dlatego tak ważne jest zawierzenie Bogu w każdej chwili życia.

  W tegorocznym orędziu XVI Światowego Dnia Chorego Papież Benedykt XVI napisał m.in., „Spiesząc chorym na ratunek, trzeba im też pomóc zrozumieć zbawczą wartość własnego cierpienia.”   Dzień Chorego jest także okazją do wyrażenia naszego uznania i podziękowania, wszystkim pracującym w służbie chorym, tym którzy z wielkim sercem i oddaniem troszczą się o pacjentów.

 W tym roku już po raz szesnasty obchodzono ten dzień w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Obchody te rozpoczęła msza święta odprawiona w kaplicy placówki przez proboszcza Parafii Św. Michała Archanioła z Mszany Dolnej
ks. Jerzego Raźny. W uroczystości oprócz organizatorów dyrektor Małgorzaty Łukasik, pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, udział wzięli także Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, Monika Nawalaniec Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej a także Justyna Tokarczyk Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Podczas uroczystości ks. proboszcz Jerzy Raźny i Wicestarosta Franciszek Dziedzina na znak jedności z chorymi, wręczyli tradycyjnie każdemu z mieszkańców Domu  Pomocy Społecznej - chleb i białą różę.
    
Dzień Chorego ma nam przypomnieć, że w sytuacji cierpienia, nie wystarczy jedynie odpowiednia terapia, ale potrzebne jest ludzkie ciepło. Instytucje wychowawcze, takie jak rodzina, szkoła, czy domy społeczne, powinny rozbudzać oraz wysubtelniać wrażliwość wobec bliźniego i jego cierpienia, której symbolem jest postać, a każdy człowiek jest osobiście powołany do świadczenia miłości w cierpieniu.

Autor : J. Tokarczyk
Wyświetleń : 13
Tagi :