WIADOMOŚCI - Organizacje Pozarządowewróć do listy wiadomości

Hej Kolęda Kolęda

Poniedziałek, 28 Styczeń 2008

Przez ostatnie dwa dni tj. 19-20 stycznia 2008r, w Domu Strażaka w Kasinie Wielkiej rozbrzmiewały kolędy i pastorałki a także życzenia kierowane przez kolędników do licznie zgromadzonej publiczności. W Kasinie bowiem odbywał się IX Regionalny Przegląd Kolędniczy, który zgromadził 25 grup kolędniczych z całego powiatu limanowskiego.
Wcześniej grupy przeszły eliminacje na Przeglądach gminnych a w Kasinie walczyły o nagrody i kwalifikacje na Pastuszkowe Kolędowanie do Podegrodzia grupy dziecięce, oraz na Karnawał do Bukowiny Tarzańskiej grupy dorosłe. Komisja miała nie lada problem z wyłonieniem tych najlepszych którzy prezentowali się na scenie bowiem w br. Poziom grup był bardzo wyrównany i zdaniem komisji wysoki. Przygotowane programy były zgodne z tradycją kolędowania na tym terenie i były różnorodne pod względem form szczegóły określa poniższy protokół:

Posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej IX Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta turoniowi”, który odbył się w dniach 19 i 20 stycznia 2008r. w Kasinie Wielkiej.

Komisja Artystyczna w składzie:

1) mgr Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog
2) Janina Kalicińska – choreograf
3) mgr Benedykt Kafel – etnograf
4) dr Stanisław Węglarz – etnolog

po obejrzeniu 25 grup kolędniczych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych:

A. wśród grup dziecięcych (7-13 lat)

- dwa równorzędne pierwsze miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze: „Z turoniem” z Olszówki i „Z gwiazdą” ze Starej Wsi;
- dwa równorzędne drugie miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 150 zł otrzymują grupy kolędnicze „Z gwiazdą” ze Szczyrzyca i „Z turoniem” z Wilczyc;
- dwa równorzędne trzecie miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 100 zł otrzymują grupy kolędnicze „Z turoniem” z Raby Niżnej i „Z turoniem” z Łostówki.
Ponadto grupa kolędnicza z Olszówki otrzymuje nagrodę specjalna ufundowana przez Ks. Jana Zająca w postaci jednodniowego pobytu całej grupy w Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej.

B. wśród grup młodzieżowych (14-18 lat)

- pierwsze miejsce wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 300 zł otrzymuje grupa kolędnicza „Herody” z Kamienicy
- trzy równorzędne drugie miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze „Z turoniem” z Jurkowa, „Z gwiazdą” z Poręby Wielkiej i „Z turoniem” z Kasiny Wielkiej
- dwa równorzędne trzecie miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 100 zł otrzymują grupy kolędnicze „Z turoniem” z Sadku – Kostrzy i „Herody” z Poręby Wielkiej
- wyróżnienie wraz z nagrodą rzeczową w formie książki ks. Stanisława Kardynała Dziwisza „Świadectwo” otrzymuje grupa kolędnicza „ Z gwiazdą” z Niedźwiedzia.

C. wśród grup dorosłych:

- pięć równorzędnych pierwszych miejsc wraz z nagrodami pieniężnymi po 500 zł otrzymują grupy kolędnicze: „Z gwiazdą” z Makowicy, „Herody” z Sadku – Kostrzy, „Pasterze” ze Szczyrzyca, „Z turoniem” z Kasiny Wielkiej i „Z turoniem” z Laskowej;
- cztery równorzędne drugie miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł otrzymują grupy kolędnicze: „Z gwiazdą” z Poręby Wielkiej, „Z turoniem” ze Słopnic, „Z konikiem” ze Żmiącej i „Z turoniem” z Jaworznej;
- trzy równorzędne trzecie miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze: „Z turoniem” z Mszany Górnej, „Szopka lalkowa” z Porąbki i „Z turoniem” ze Starego Rybia.

Ponadto na Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu Komisja zakwalifikowała laureatów pierwszego i drugiego miejsca w kategorii dziecięcej, tj. następujące grupy kolędnicze: z Olszówki, ze Starej Wsi, ze Szczerzyca i z Wilczyc. Na ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „Góralskiego Karnawału” w Bukowinie Tatrzańskiej zostały zakwalifikowane wszystkie grupy dorosłe oraz laureat pierwszego miejsca w kategorii młodzieżowej, tj. „Herody” z Kamienicy.

Fundatorami nagród w Przeglądzie byli: Urząd Gminy w Mszanie Dolnej, Starostwo Powiatowe w Limanowej i MCK „SOKÓŁ” w Nowym Sączu. Pamiątkowe „Laski zagórzańskie” dla zwycięzców w kategorii grup dorosłych ufundowało Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kasina Wielka.
Komisja stwierdza, że IX Regionalny Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta turoniowi” stał na wysokim poziomie artystycznym, o czym świadczy wyrównany poziom grup. Niewątpliwie do tego przyczyniły się Przeglądy gminne, gdzie grupy były kwalifikowane do Kasiny Wielkiej., Cieszy fakt, iż grupy czerpią z tradycji swojego regionu szukając różnorodnych form kolędowania, co wzbogaca repertuar, zachowując jednocześnie bogata tradycję bożonarodzeniową. Komisja zwraca jednak uwagę, aby w przyszłości starać się wyeliminować, zaistniałe błędy w składach muzyk towarzyszącym kolędnikom, aby w ich składach nie było dziewcząt, co jest niezgodne z tradycja.
Komisja wyraża wdzięczność władzom Gminy Mszana Dolna, Powiatu, a także wszystkim organizatorom, za bardzo przychylny stosunek do imprezy i wspieranie go merytorycznie i finansowo.

Dziękujemy organizatorom za sprawne przeprowadzenie Przeglądu, stworzenie wspaniałej atmosfery dla grup i licznie, jak zwykle, zgromadzonej publiczności, która żywo reagowała na występujące grupy.
Dziękujemy sponsorom za okazaną pomoc finansową, dzięki której mógł się odbyć IX Regionalny Przegląd Kolędniczy.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Autor : Urząd Gminy Mszana Dolna
Wyświetleń : 20
Tagi :