WIDAOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

 • 30-11-2017

  W Starym Rybiu i Starej Wsi odebrano nowe chodniki

  Inwestycje zostały zakończone. 29 listopada przedstawiciele Powiatu Limanowskiego i Gminy Limanowa dokonali odbioru końcowego chodników wykonanych w ramach inicjatyw samorządowych w m. Stare Rybie w ciągu drogi pow. nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie - Rupniów oraz w m. Stara Wieś w ciągu drogi pow. 1609K Limanowa – Kamienica.

  więcej >>
 • 12-09-2017

  Odebrali wykonany chodnik w Mszanie Dolnej

  11 września 2017r. przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej, Zarząd Powiatu Limanowskiego wraz z władzami Miasta Mszana Dolna - dokonali odbioru chodnika usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Huciska.

  więcej >>
 • 11-09-2017

  PFRON dofinansował zakup dwóch samochodów 9-cio miejscowych

  8 września 2017r. w Krakowie, Zarząd Powiatu Limanowskiego, w osobach Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta oraz Elżbieta Nastałek Skarbnik Powiatu Limanowskiego, podpisali umowę na zakup dwóch samochodów 9-cio miejscowych do przewozu osób niepełnosprawnych z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, reprezentowanym przez pełnomocników Martę Mordarską Dyrektora Oddziału Małopolska i Renatę Niderecką - Weredę Specjalistę ds. Organizacyjnych.

  więcej >>
 • 22-06-2017

  Odbiór drogi powiatowej w miejscowości Świdnik

  20 czerwca 2017 r. dokonano oddania do użytkowania przebudowanego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świdnik w gminie Łukowica, wykonanego w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Siekierczyna-Naszacowice w miejscowości Świdnik wraz z przebudową rowu melioracyjnego na działce ew. nr 41 w Świdniku” zrealizowanego dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddział. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  więcej >>
 • 30-05-2017

  Kolejne promesy dla Powiatu Limanowskiego

  30 maja br. Piotr Ćwik, wicewojewoda małopolski, wręczył jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu limanowskiego promesy na dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dokumenty zostały wręczone w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Beneficjentami promes zostali Powiat Limanowski oraz gminy Kamienica, Jodłownik i Laskowa.

  więcej >>
 • 30-05-2017

  Podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego

  Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”, w ramach którego wydzielono zadania częściowe, Zarząd Powiatu Limanowskiego w dniu 30 maja 2017 r. udzielił zamówienia na dwa zadania częściowe. W podpisaniu umów udział wzięli Jan Puchała Starosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Katarzyna Skolarus – Mrózek Kierownik Biura Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Limanowej oraz Paweł Gwóźdź właściciel firmy „FOREX-IT”.

  więcej >>
 • 21-04-2017

  Podpisali umowy na kolejne wykonanie chodników

  21 kwietnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej podpisano umowy na przebudowę dróg na trasie Limanowa - Kamienica w miejscowościach: Zalesie i Stara Wieś oraz Tarnawa - Stare Rybie - Rupniów, a także w miejscowości Mordarka oraz Kasinka Mała. W podpisaniu umów uczestniczyli Jan Puchała - Starosta Limanowski, Agata Zięba - Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga - Wicestarosta Limanowski, Marek Urbański - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, Bogusław Król - główny księgowy PZD, a także Andrzej Matlęga Sekretarz Powiatu. Ze strony wykonawców obecni byli Grzegorz Zając - właściciel P.B.-U. ZIBUD, Janiana Duda - właściciel P.P.U.-H. JANDA oraz Stanisław Staśko z firmy DROGBUD S.C.

  więcej >>
 • 20-04-2017

  Starosta podpisał umowę na realizację projektu pn. Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina

  20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Związku Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu Starosta Limanowski Jan Puchała podpisał umowę na realizację projektu pn. Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt Powiatu Limanowskiego prowadzony w partnerstwie z miastem Dolny Kubin znalazł się na 10 pozycji listy rankingowej!

  więcej >>
 • 07-04-2017

  Podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wysokie

  W piątek 7 kwietnia br. w sali zarządu Starostwa Powiatowego w Limanowej została podpisana umowa na prace budowlane związane z realizacją zadania powiatowego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1547K Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie w miejscowości Wysokie w km 8+195,00 – 9+691,88”.

  więcej >>
 • 12-03-2017

  Nowa część Ośrodka w Dobrej już dostępna dla podopiecznych

  11 marca 2017 r. w Dobrej uroczyście zakończono realizację zadania pn. „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej wraz z budową wewnętrznych instalacji oraz zagospodarowania terenu przyległego, przebudowa uzbrojenia terenu w zakresie przyłączy wodociągowego, kanalizacji oraz przyłącza gazowego na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 115/2014 z dnia 25 lutego 2014r.” dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Wiesław Janczyk Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP, Grzegorz Biedroń Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała Starosta Limanowski, Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga Wicestarosta, radni powiatowi, samorządowcy, grono pedagogiczne i Rada Rodziców SOSW w Dobrej.

  więcej >>
strony 1 2 3 4 5 6 7