WIDAOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

 • 30-05-2016

  Podpisano umowę na II etap budowy hali sportowej

  30 maja 2016r. Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę z wykonawcą na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa hali sportowej połączonej ze szkołą wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Limanowej - Etap II” na roboty budowlane z Konsorcjum Wykonawców zawiązanym przez Lider - F.H.U.B. „ZŁOCKI” Robert Złocki z Kamionki Wielkiej wraz z partnerem P.P.H.U. Bogdan Romanek ze Starego Sącza.

  więcej >>
 • 30-05-2016

  UWAGA roboty drogowe !

  Powiat Limanowski informuje, że na terenie drogi powiatowej nr 1632K na odcinku Zawadka – Podłopień – Tymbark, z dniem dzisiejszym, tj. 30 maja 2016r. przystępuje do realizacji robót drogowych, związanych z gruntowną jej przebudową. Zakres robót obejmować będzie: budowę chodników w Zawadce, Podłopieniu i Tymbarku oraz budowę przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem kolejowym obok istniejącego wiaduktu wraz z przebudową jezdni. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na 30 września 206 roku.

  więcej >>
 • 23-05-2016

  Kolejne umowy podpisane

  28 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1609K Limanowa - Kamienica i nr 1619K Tarnawa Stare Rybie - wykonanie chodników w miejscowości Stara Wieś i Nowe Rybie”. Inwestycja została zrealizowana w latach 2012-2013.

  więcej >>
 • 20-05-2016

  Forum Subregionu Sądeckiego zaakceptowało wnioski Powiatu Limanowskiego

  9 maja 2016r. w Szymbarku, członkowie Forum Subregionu Sądeckiego głosowali nad kwalifikacją merytoryczną kart projektów subregionalnych, a tym samym uzgodnieniem wykazu projektów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, Poddziałania 7.1.3 Drogi Subregionalne, a także Poddziałania 3.1.2 Strefa Aktywności Gospodarczej – SPR. W spotkaniu, Starostwo Powiatowe w Limanowej reprezentowali Jan Puchała Starosta Limanowski wraz z Wicestarostą Mieczysławem Urygą.

  więcej >>
 • 12-05-2016

  Powiat uatrakcyjnia Limanowszczyznę

  - Tylko dostosowanie regionu do współczesnych norm może uatrakcyjnić region zarówno pod względem turystycznym jak i inwestycyjnym - to na tym powinno nam zależeć – mówi Jan Puchała, Starosta Limanowski.

  więcej >>
 • 29-04-2016

  Kolejny etap inwestycji w Dobrej

  Trwa II etap prac związany z rozbiórką istniejącego oraz budowa nowej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej.

  więcej >>
 • 27-04-2016

  Powiat realizuje kolejne inwestycje drogowe

  26 kwietnia br. Zarząd Powiatu w osobach, Starosty Limanowskiego Jana Puchały, Wicestarosty Mieczysława Urygi oraz Członka Zarządu Agaty Zięby oraz dyrektora PZD w Limanowej Marka Urbańskiego, podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej Kępanów - Tymbark oraz drogi powiatowej Piekiełko – Tymbark na terenie Powiatu Limanowskiego, ze spółką „SKANSKA” S.A. w Krakowie.

  więcej >>
 • 27-04-2016

  Powiat Limanowski zapewnia coraz lepsze warunki w swoich Domach Pomocy Społecznej

  26 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja zamykająca realizację projektu „Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia”. Zaproszonych gości powitał Starosta Limanowski Jan Puchała.

  więcej >>
 • 18-04-2016

  Podpisali umowę na przebudowę dróg powiatowych

  W dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia br., w obecności Starosty Limanowskiego oraz członków Zarządu Powiatu, dyrektor PZD Limanowa Marek Urbański podpisał umowę z Prezesem Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej - Maciejem Szkarłatem na realizacje inwestycji powiatowej.

  więcej >>
 • 14-04-2016

  Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej - kolejne prace wykonane

  Trwają prace związane z montażem stolarki i instalacji wewnętrznych w tym wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych oraz instalacji wentylacyjnych i oddymiania. Rozpoczynają się prace związane z zagospodarowaniem terenu. W następnej kolejności będą realizowane prace związane z budową dróg, parkingów i chodników oraz montażem niezbędnego wyposażenia obiektu w tym niecki basenowej.

  więcej >>
strony 2 3 4 5 6 7 8