WIDAOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

 • 07-04-2017

  Podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wysokie

  W piątek 7 kwietnia br. w sali zarządu Starostwa Powiatowego w Limanowej została podpisana umowa na prace budowlane związane z realizacją zadania powiatowego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1547K Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie w miejscowości Wysokie w km 8+195,00 – 9+691,88”.

  więcej >>
 • 12-03-2017

  Nowa część Ośrodka w Dobrej już dostępna dla podopiecznych

  11 marca 2017 r. w Dobrej uroczyście zakończono realizację zadania pn. „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej wraz z budową wewnętrznych instalacji oraz zagospodarowania terenu przyległego, przebudowa uzbrojenia terenu w zakresie przyłączy wodociągowego, kanalizacji oraz przyłącza gazowego na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 115/2014 z dnia 25 lutego 2014r.” dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Wiesław Janczyk Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP, Grzegorz Biedroń Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała Starosta Limanowski, Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga Wicestarosta, radni powiatowi, samorządowcy, grono pedagogiczne i Rada Rodziców SOSW w Dobrej.

  więcej >>
 • 10-03-2017

  Rusza budowa przyłącza wody geotermalnej w Porębie Wielkiej !

  9 marca 2017r. Zarząd Powiatu Limanowskiego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisał z firmą P.P.H.U. WOLIMEX umowę na zadanie pn. „Budowa przyłącza (rurociągu) wody geotermalnej wraz z budynkiem technicznym przygotowania wody oraz budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi z włączeniem do wodociągu gminnego w miejscowości Poręba Wielka”. W podpisaniu umowy udział wzięli Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Katarzyna Skolarus – Mrózek Kierownik Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Eugeniusz Wojak, właściciel firmy Wolimex.

  więcej >>
 • 08-03-2017

  E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego

  Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie: 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.4 E- usługi w informacji przestrzennej. Całkowita wartość projektu wynosi 9 172 402,34 PLN.

  więcej >>
 • 27-02-2017

  Promesa dla powiatu limanowskiego

  27 lutego br. Piotr Ćwik, wicewojewoda małopolski, wręczył jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu limanowskiego promesy na dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dokumenty zostały wręczone w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

  więcej >>
 • 23-02-2017

  Projekt Powiatu Limanowskiego z transgranicznym dofinansowaniem!

  21 lutego 2017 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, podczas którego zatwierdzona została lista mikroprojektów do dofinansowania złożonych w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura”. Projekt Powiatu Limanowskiego znalazł się na 10 pozycji wśród pozostałych wniosków.

  więcej >>
 • 23-02-2017

  15 000 zł czeka na najlepszego opiekuna obiektów architektury drewnianej w Małopolsce

  Do 20 marca 2017 r można składać wnioski do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. O 15 000 zł. rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury ludowej w województwie małopolskim. Nagradzane mogą również być projekty kulturalno-edukacyjne promujące drewniane dziedzictwo Małopolski.

  więcej >>
 • 15-02-2017

  Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego w Limanowej

  7 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej, z inicjatywy Starosty Limanowskiego odbyło się spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego w Limanowej z wydziału rodzinnego i nieletnich adresowane do rodzin zastępczych, pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej oraz kuratorów sądowych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jan Puchała Starosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Joanna Rawska-Pietrzkiewicz sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej oraz Monika Nawalaniec Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

  więcej >>
 • 24-01-2017

  Zmiany w prawie budowlanym od stycznia 2017 roku

  1 stycznia 2017 zmieniła się ustawa o Prawie Budowlanym z 7 lipca 1994 roku. Wzorem nowelizacji z poprzednich lat, ta również dąży do uproszczenia kolejnych procedur procesu budowlanego.

  więcej >>
 • 20-01-2017

  Zarząd Powiatu podpisał umowę na budowę linii kablowej

  20 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę dotyczącą zadania pn. „Budowa linii kablowej oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z układem pomiarowym dla Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej". Zamawiającego reprezentowali Jan Puchała Starosta Limanowski oraz Agata Zięba Członek Zarządu, z ramienia wykonawcy umowę podpisał Stanisław Górka, Prezes Zarządu Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Krakowie S.A.

  więcej >>
strony 1 2 3 4 5 6 7