WIDAOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

 • 10-03-2017

  Rusza budowa przyłącza wody geotermalnej w Porębie Wielkiej !

  9 marca 2017r. Zarząd Powiatu Limanowskiego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisał z firmą P.P.H.U. WOLIMEX umowę na zadanie pn. „Budowa przyłącza (rurociągu) wody geotermalnej wraz z budynkiem technicznym przygotowania wody oraz budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi z włączeniem do wodociągu gminnego w miejscowości Poręba Wielka”. W podpisaniu umowy udział wzięli Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Katarzyna Skolarus – Mrózek Kierownik Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Eugeniusz Wojak, właściciel firmy Wolimex.

  więcej >>
 • 08-03-2017

  E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego

  Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie: 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.4 E- usługi w informacji przestrzennej. Całkowita wartość projektu wynosi 9 172 402,34 PLN.

  więcej >>
 • 27-02-2017

  Promesa dla powiatu limanowskiego

  27 lutego br. Piotr Ćwik, wicewojewoda małopolski, wręczył jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu limanowskiego promesy na dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dokumenty zostały wręczone w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

  więcej >>
 • 23-02-2017

  Projekt Powiatu Limanowskiego z transgranicznym dofinansowaniem!

  21 lutego 2017 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, podczas którego zatwierdzona została lista mikroprojektów do dofinansowania złożonych w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura”. Projekt Powiatu Limanowskiego znalazł się na 10 pozycji wśród pozostałych wniosków.

  więcej >>
 • 23-02-2017

  15 000 zł czeka na najlepszego opiekuna obiektów architektury drewnianej w Małopolsce

  Do 20 marca 2017 r można składać wnioski do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. O 15 000 zł. rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury ludowej w województwie małopolskim. Nagradzane mogą również być projekty kulturalno-edukacyjne promujące drewniane dziedzictwo Małopolski.

  więcej >>
 • 15-02-2017

  Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego w Limanowej

  7 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej, z inicjatywy Starosty Limanowskiego odbyło się spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego w Limanowej z wydziału rodzinnego i nieletnich adresowane do rodzin zastępczych, pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej oraz kuratorów sądowych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jan Puchała Starosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Joanna Rawska-Pietrzkiewicz sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej oraz Monika Nawalaniec Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

  więcej >>
 • 24-01-2017

  Zmiany w prawie budowlanym od stycznia 2017 roku

  1 stycznia 2017 zmieniła się ustawa o Prawie Budowlanym z 7 lipca 1994 roku. Wzorem nowelizacji z poprzednich lat, ta również dąży do uproszczenia kolejnych procedur procesu budowlanego.

  więcej >>
 • 20-01-2017

  Zarząd Powiatu podpisał umowę na budowę linii kablowej

  20 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę dotyczącą zadania pn. „Budowa linii kablowej oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z układem pomiarowym dla Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej". Zamawiającego reprezentowali Jan Puchała Starosta Limanowski oraz Agata Zięba Członek Zarządu, z ramienia wykonawcy umowę podpisał Stanisław Górka, Prezes Zarządu Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Krakowie S.A.

  więcej >>
 • 16-01-2017

  Kolejny ważny projekt w realizacji

  Wsparcie służb ratunkowych RPO WM 2014 – 2020. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Limanowskiego poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

  więcej >>
 • 03-01-2017

  Ruszają e-usługi w informacji przestrzennej!

  Jeszcze w styczniu 2017r. Powiat Limanowski planuje podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczącą dofinansowania realizacji zadania pn. „E – usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie: 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej. Poziom dofinansowania wynosić będzie ponad 8,2 mln zł – co stanowi 90% wartości zadania.

  więcej >>
strony 1 2 3 4 5 6 7