WIDAOMOŚCI - Inwestycjewróć do listy wiadomości

 • 21-12-2017

  Obwieszczenie Starosty Limanowskiego

  Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.), oraz art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy, z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

  więcej >>
 • 19-12-2017

  Słopnice z nową infrastrukturą

  W dniu 15 grudnia 2017 r. dokonano komisyjnego zakończenia procesu odbioru zadania powiatowego pn: „Przebudowa i rozbudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w m. Słopnice wraz z dojazdami ”, realizowanego przez Powiat Limanowski w partnerstwie z Gminą Słopnice.

  więcej >>
 • 30-11-2017

  W Starym Rybiu i Starej Wsi odebrano nowe chodniki

  Inwestycje zostały zakończone. 29 listopada przedstawiciele Powiatu Limanowskiego i Gminy Limanowa dokonali odbioru końcowego chodników wykonanych w ramach inicjatyw samorządowych w m. Stare Rybie w ciągu drogi pow. nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie - Rupniów oraz w m. Stara Wieś w ciągu drogi pow. 1609K Limanowa – Kamienica.

  więcej >>
 • 12-09-2017

  Odebrali wykonany chodnik w Mszanie Dolnej

  11 września 2017r. przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej, Zarząd Powiatu Limanowskiego wraz z władzami Miasta Mszana Dolna - dokonali odbioru chodnika usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Huciska.

  więcej >>
 • 11-09-2017

  PFRON dofinansował zakup dwóch samochodów 9-cio miejscowych

  8 września 2017r. w Krakowie, Zarząd Powiatu Limanowskiego, w osobach Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta oraz Elżbieta Nastałek Skarbnik Powiatu Limanowskiego, podpisali umowę na zakup dwóch samochodów 9-cio miejscowych do przewozu osób niepełnosprawnych z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, reprezentowanym przez pełnomocników Martę Mordarską Dyrektora Oddziału Małopolska i Renatę Niderecką - Weredę Specjalistę ds. Organizacyjnych.

  więcej >>
 • 22-06-2017

  Odbiór drogi powiatowej w miejscowości Świdnik

  20 czerwca 2017 r. dokonano oddania do użytkowania przebudowanego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świdnik w gminie Łukowica, wykonanego w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Siekierczyna-Naszacowice w miejscowości Świdnik wraz z przebudową rowu melioracyjnego na działce ew. nr 41 w Świdniku” zrealizowanego dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddział. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  więcej >>
 • 30-05-2017

  Kolejne promesy dla Powiatu Limanowskiego

  30 maja br. Piotr Ćwik, wicewojewoda małopolski, wręczył jednostkom samorządu terytorialnego z terenu powiatu limanowskiego promesy na dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dokumenty zostały wręczone w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Beneficjentami promes zostali Powiat Limanowski oraz gminy Kamienica, Jodłownik i Laskowa.

  więcej >>
 • 30-05-2017

  Podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego

  Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”, w ramach którego wydzielono zadania częściowe, Zarząd Powiatu Limanowskiego w dniu 30 maja 2017 r. udzielił zamówienia na dwa zadania częściowe. W podpisaniu umów udział wzięli Jan Puchała Starosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Katarzyna Skolarus – Mrózek Kierownik Biura Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Limanowej oraz Paweł Gwóźdź właściciel firmy „FOREX-IT”.

  więcej >>
 • 21-04-2017

  Podpisali umowy na kolejne wykonanie chodników

  21 kwietnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej podpisano umowy na przebudowę dróg na trasie Limanowa - Kamienica w miejscowościach: Zalesie i Stara Wieś oraz Tarnawa - Stare Rybie - Rupniów, a także w miejscowości Mordarka oraz Kasinka Mała. W podpisaniu umów uczestniczyli Jan Puchała - Starosta Limanowski, Agata Zięba - Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga - Wicestarosta Limanowski, Marek Urbański - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, Bogusław Król - główny księgowy PZD, a także Andrzej Matlęga Sekretarz Powiatu. Ze strony wykonawców obecni byli Grzegorz Zając - właściciel P.B.-U. ZIBUD, Janiana Duda - właściciel P.P.U.-H. JANDA oraz Stanisław Staśko z firmy DROGBUD S.C.

  więcej >>
 • 20-04-2017

  Starosta podpisał umowę na realizację projektu pn. Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina

  20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Związku Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu Starosta Limanowski Jan Puchała podpisał umowę na realizację projektu pn. Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt Powiatu Limanowskiego prowadzony w partnerstwie z miastem Dolny Kubin znalazł się na 10 pozycji listy rankingowej!

  więcej >>
strony 1 2 3 4 5 6 7